Bài tập Tiếng Anh lớp 1 theo chủ đề

1 2.542
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP TING ANH LP 1 THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: HELLO
A. Vocabulary (từ vựng)
1. Hello xin chào (em dùng khi nói chuyện với người lớn)
2. Hi xin chào (em dùng khi nói chuyện với bạn)
3. Stand up đứng lên
4. Sit down ngồi xuống
5. How are you? Bạn khỏe không
6. Fine. Tôi khỏe
7. Thank you Cảm ơn bạn
8. Goodbye Tạm biệt
9. Please Vui lòng
B. Chant Listen and repeat (Em hãy nghe đọc theo)
Hello, hello.
Hello, hello.
Stand up, sit down. Stand up, sit down.
Hello, hello.
Hello, hello.
Stand up, sit down. Stand up, sit down.
C. Sentence Listen and repeat (Câu Em hãy nghe đọc theo)
1, How are you?
I’m fine, thank you.
2, Stand up!
3, Sit down!
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4, Hello!
5, Hi!
6, Goodbye
7, Please
C. Practice (Thực hành)
Exercise 1: Match the word and the
picture. (Nối chữ cái với t thích hợp)
Hello stand up sit down thank you fine
Exercise 2: Read the words and circle the correct word (Em hãy đọc to khoanh tròn vào từ đúng )
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hello / Goodbye Stand up / Sit down
CHỦ ĐỀ: FAMILY
A. Vocabulary (từ vựng)
1. family : gia đình
2. mother : mẹ
mommy : mẹ
mom : mẹ
3. father : bố
daddy : bố
dad : bố
4. brother : anh, em trai
5. sister : chị, em gái
6. grandma : nội, ngoại,
7. grandpa : ông nội, ông ngoại,
8. love : yêu quý
9. me : em, tôi, tớ…
B. Listen and repeat (Flashcard)
My family
My family. I love my family.
My mommy. I love my mommy
My daddy. I love my daddy.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 1

Tài liệu Tiếng Anh 1 cả năm nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 1 theo chủ đề khác gồm nhiều từ vựng, câu quan trọng thuộc chủ đề: Chào hỏi, Gia đình, Chữ số đếm cùng với nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. 

Tải trọn bộ tài liệu tài liệu tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 1 theo chủ đề. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 khác nhau như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
1 2.542
Tiếng Anh lớp 1 Xem thêm