Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? (số 2)

1 980

Bài tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 16: Do you have any pets?

Mời các bạn tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? (số 2) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau được biên soạn bám sát chương trình học tại nhà trường, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố thêm các kiến thức được học về từ vựng và ngữ pháp Bài 16 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

I. Fill in the blank with suitable letter:

1. i__ fro__t __f            2. __ar__ot             3. bi__d

4. . ra__bit                5. __ute               6. c__ge

7. __et                  8. gol__f__sh           9. un__er th__ ta__le

10. __is__ ta__k           11. be__ind             15. f__owe__ p__t

II. Matching:

A B

1. Do you have any pets? 

2. That’s my cat. 

3. Where is the dog? 

4. Where are the birds? 

5. Do you have have any parrots? 

a. They’re in the cage.

b. Yes, I do. I have one bird and one cat.

c. No, I don’t.

d. It’s cute.

e. It’s next to the table.

1+ ........ 2+ ........ 3+ ........ 4+ ........ 5+ ........

III. Fill in the blank with “do/ does/ have has”

1. ..................................... you like English? – Yes, I ..................................... .

2. She ..................................... a cat. Its name is Mimi.

3. ..................................... Lan have a doll? – No, she ..................................... not.

4. My house .................................. many rooms: living room, dining room, kitchen, bathroom and bedroom.

5. ............................ Linda have any rabbits? à Yes, she ....................

IV. Look and Write:

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets?

Hi! My name’s Laura. I have some pers. These are my ________. They’re on the sofa.. And this is my ___________. It is on the table. And I also have goldfish. It is in the _____________ I have two _________. They’s in the ____________

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? (số 2), mời các em tham khảo thêm Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like? và nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 980
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm