Bài tập tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới theo từng Unit

Bài ôn tập tiếng Anh 4 theo từng Unit

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới theo từng Unit được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô và các em có nguồn tài liệu hữu ích nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn tiếng Anh 4 hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng link dưới đây để tham khảo và download tài liệu tiếng Anh 4 theo Unit.

Unit 1: Nice to see you again

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again

Unit 2: I'm from Japan

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: I’m from Japan

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Unit 3: What day is it today?

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When's your birthday?

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: When’s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can you swim?

Unit 6: Where's your school?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Unit 7: What do you like doing?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Unit 8: What subjects do you have today?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Unit 9: What are they doing?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 9: What are they doing?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Unit 11: What time is it?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Unit 14: What does he look like?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Unit 15: When's Children's Day?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Updating...

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit giúp bé học tiếng Anh hiệu quả hơn. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
40 38.237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm