Bài tập tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 7, 8, 9

Tiếng Anh 8 mới Review 3 Unit 7 - 9

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7, 8, 9 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn nâng cao hiệu quả học tập, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học cũng như các bài kiểm tra hay bài thi về sau. Chúc các bạn học tập đạt hiệu quả!

PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. wanted B. washed C. worked D. stopped
2. A. goes B. watches C. misses D. brushes
3. A. come B. mother C. open D. some
4. A. mention B. question C. action D. education
5. A. who B. when C. where D. what

Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.

1.A. sun B. fun C. put D. unhappy
2. A. mind B. bike C. tradition D. tidy
3. A. my B. happy C. hobby D. factory
4. A. health B. team C. tea D. beach
5.A. listened B. opened C. wanted D. lived

Question III. Find the word which has different stress pattern from the others.

1.A. person B. father C. teacher D. enjoy
2.A. prefer B. enjoy C. mother D. agree
3.A. doctor B. father C. picture D. fancy
4.A. pollution B. visit C. listen D. open
5.A. depend B. advise C. affect D. listen

Question IV. Find the word which has different stress pattern from the others.

1.A. affect B. father C. teacher D. picture
2. A. prefer B. enjoy C. mother D. affect
3.A. affect B. happen C. pollution D. fancy
4.A. pollution B. picture C. village D. factory
5.A. illustrate B. believe C. affect D. village

Question V. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. artistic B. historic C. dramatic D. scientific
2. A. medical B. national C. chemical D. historical
3.A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
4.A. medical B. hospital C. politic D. electric
5.A. chemical B. physical C. environmental D. medical

Question VI. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. athletic B. historic C. dramatic D. scientific
2. A. medical B. national C. chemical D. informal
3.A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
4.A. medical B. hospital C. politic D. electric
5.A. dramatic B. physical C. environmental D. medical

Question VII. Find the word which has different stress pattern from the others.

1.A. affect B. father C. pollution D. believe
2. A. prefer B. enjoy C. dramatic D. affect
3.A. factory B. happen C. pollution D. poison
4.A. believe B. picture C. village D. factory
5.A. illustrate B. believe C. affect D. village

Còn tiếp ...

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 8 mới Unit 7 - 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
30 9.956
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm