Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 6

Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 6

Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 6 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các dạng bài tập về Bảng nhân 6 và kèm theo lời giải giúp các em học sinh ôn tập, tự luyện, nâng cao kiến thức, cách giải dạng Toán này chuẩn bị cho các bài thi học kỳ. Mời các em cùng tham khảo.

Bài 1: Điền số vào chỗ trống:

a) 6 x … = 36 b) 6 x 8 = … x 6 c) 6 x 9 = 6 x 8 + …

d) … x 5 = 30 e) 6 x 7 = 7 x … f) 6 x 4 = 6 x … + 6

Bài 2: Tính:

a) 6 x 8 + 52 b) 6 x 10 + 24 c) 6 x 9 + 46

Bài 3: Điềm thêm ba số vào mỗi dãy số sau:

a) 12; 18; 24; …

b) 3; 9; 15; 21;…

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

a) Kết quả của phép tính 6 x 9 – 30 là:

A. 24 B. 26 C. 30

b) Kết quả của phép tính 6 x 8 + 130 là:

A. 270 B. 178 C. 370

c) Kết quả phép tính 6 x 35 + 73 là:

A. 280 B. 293 C. 283

Bài 5: Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 12 nhân với 4. Số đó là?

Bài 6: Có 6 lọ hoa, mỗi lọ cắm 9 bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn làm bài

Bài 1:

a) 6 b) 8 c) 6

d) 6 e) 6 f) 3

Bài 2:

a) 6 x 8 + 52 = 48 + 52 = 100

b) 6 x 10 + 24 = 60 + 24 = 84

c) 6 x 9 + 46 = 45 + 46 = 91

Bài 3:

a) Thấy: 12 + 6 = 18, 18 + 6 = 24, vậy số sau của dãy bằng số trước đó cộng với 6 ta lần lượt điền ba số sau:

24 + 6 = 30; 30 + 6 = 36; 36 + 6 = 42

Vậy ba số cần điền là: 30; 36; 42

b) Thấy: 3 + 6 = 9, 9 + 6 = 15, 15 + 6 = 21, vậy số sau của dãy bằng số trước đó cộng với 6 ta lần lượt điền ba số sau:

21 + 6 = 27; 27 + 6 = 33; 33 + 6 = 39

Vậy ba số cần điền là: 27; 33; 39

Bài 4:

a) 6 x 9 – 30 = 54 – 30 = 24. Vậy chọn: A

b) 6 x 8 + 130 = 48 + 130 = 178. Vậy chọn: B.

c) 6 x 35 + 73 = 210 + 73 = 283. Chọn: C

Bài 5:

Theo đề bài ta có: 6 x … = 12 x 4

Mà 12 x 4 = 48. Vậy số đó là: 8

Bài 6:

Số bông hoa là:

6 x 9 = 54 (bông hoa)

Đ/S: 54 bông hoa.

Đánh giá bài viết
5 4.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm