Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ)

Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các dạng bài tập về nhân số có hai chữ số và số có một chữ số và kèm theo lời giải giúp các em học sinh ôn tập, tự luyện, nâng cao kiến thức, cách giải dạng Toán này chuẩn bị cho các bài thi học kỳ. Mời các em cùng tham khảo.

I. Lý thuyết Nhân số có hay chữ số với số có một chữ số không nhớ

Ví dụ mẫu:

13 x 3 = ?

13 x 3 = 13 + 13 + 13 = 36

Đặt tính:

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

II. Bài tập Nhân số có hay chữ số với số có một chữ số không nhớ

Bài 1. Tính:

a) 11 x 6

b) 22 x 4

c) 13 x 2

d) 11 x 5

e) 33 x 3

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 13 x 3 = 3… b) 2… x 4 = …8 c) 3… x 2 = …6

d) 42 x … = …4 e) 99 x … = 99 f) 3… x 2 = …8

Bài 3: Tìm x:

a) x : 3 = 12 b) x : 5 = 20

c) x : 4 = 7 + 13 d) x : 22 = 22 + 19

Bài 4. Mỗi thùng dầu chứa 33 lít dầu. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) 11 x 6 = 66 b) 22 x 4 = 88 c) 13 x 2 = 26

d) 11 x 5 = 55 e) 33 x 3 = 99

Bài 2

a) 13 x 3 = 39 b) 22 x 4 = 88 c) 33 x 2 = 66

d) 42 x 2 = 84 e) 99 x 1 = 99 f) 34 x 2 = 68

Bài 3.

a) x : 3 = 12

x = 12 x 3

x = 36

b) x : 5 = 20

x = 20 x 5

x = 100

c) x : 4 = 7 + 13

x : 4 = 20

x = 20 x 4

x = 80

d) x : 2 = 22 + 19

x : 2 = 41

x = 41 x 2

x = 82

Bài 4.

Ba thùng chứa số lít dầu là:

3 x 32 = 96 (lít)

Đ/S: 96 lít

Đánh giá bài viết
14 4.330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm