Bài tập Toán lớp 4: Phép trừ phân số

1 695
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Toán lớp 4: Phép trừ phân số
Bài 1. Tính hiệu:
Bài 2. Tính:
Bài 3. Tính hiệu:
Bài 4. Tính:
Bài 5. Tính:
Bài 6. Rút gọn rồi tính:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 7. Tìm x:
Bài 8. Viết số thích hợp vào ô trống:
Bài 9. Tính giá tr của biểu thức:
Bài 10. So sánh giá tr của các biểu thức:
Bài 11.
Hai hộp bánh cân nặng 4/5 kg, trong đó có một hộp cân nặng 1/4 kg. Hỏi hộp
bánh còn lại nặng bao nhiêu ki- lô-gam?
Bài 12
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Một máy cày ngày đầu cày được 3/ 8 diện tích cánh đồng, ngày thứ hai cày
được 2/ 5 diện tích cánh đồng đó. Hỏi ngày nào máy cày được nhiều hơn
nhiều hơn mấy phần diện tích cánh đồng đó?
Bài 13
Một cửa hàng 3/ 5 tấn gạo, đã bán đi 1/2 tấn gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao
nhiêu tạ gạo?
ĐÁP ÁN PHÉP TRỪ PHÂN SỐ TOÁN LỚP 4
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài tập Phép trừ phân số lớp 4

Bài tập Toán lớp 4: Phép trừ phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về phân số, trừ hai phân số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Phép trừ phân số lớp 4 bao gồm 13 bài tập có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán phân số, trừ các phân số chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Giải Bài tập Phép cộng các phân số lớp 4

Đánh giá bài viết
1 695
Toán lớp 4 Xem thêm