Bài tập Toán lớp 4: So sánh các phân số

6 2.163
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Toán lớp 4: So sánh các phân số
Bài 1
Trong hai phân số
9
5
9
7
phân số nào lớn hơn? sao?
Trong hai phân số
14
9
14
5
phân số nào lớn hơn? sao?
Bài 2. Viết dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:
Bài 3
Viết dấu ( >, <, = ) thích hợp vào chỗ chấm:
Bài 4
So sánh các phân số bằng hai cách khác nhau:
Bài 5
Viết các phân s theo thứ tự từ đến lớn:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 6
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
Môt lớp hoc 2/5 số hoc sinh thích tâp bơi, 3/7 số hoc sinh thích đá bóng.
Như vậy:
a) Số học sinh thích tập bơi nhiều n số học sinh thích đá bóng
b) Số học sinh thích tập bơi bằng số học sinh thích đá bóng
c) Số học sinh thích tập bơi ít hơn số học sinh thích đá bóng
Bài 7
Phân số
7
5
hơn phân số o dưới đây?
Bài 8
Viết số thích hợp, khác 0 vào ô trống:
Bài 9
Tìm các giá trị số tự nhiên khác 0 thích hợp của x để có:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 10
Tìm các giá trị số tự nhiên khác 0 thích hợp của x để có:
ĐÁP ÁN:
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài tập So Sánh các phân số

Bài tập Toán lớp 4: So sánh các phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về phân số, cách so sánh phân số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập So Sánh các phân số lớp 4 bao gồm 10 bài tập có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán phân số, so sánh hai phân số, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Giải Bài tập So sánh các phân số lớp 4

So sánh hai phân số có cùng mẫu số

So sánh hai phân số khác mẫu số

Đánh giá bài viết
6 2.163
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm