Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân

10 6.204

Phép chia số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân tiếp theo bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập tính chia số thập phân, chia số thập phân với số tự nhiên, chia số thập phân với số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân

Câu 1:

Tính:

Phép chia số thập phân

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 173,44 : 32

112,56 : 28

155,9 : 45.

b) 85 : 14

72 : 34

962 : 58.

c)95, 58 : 2 7

191,52: 3,6

13,04 : 2, 05

Câu 3:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phép chia số thập phân

Phép chia số thập phân

Câu 4:

Tìm X :

a) X x 2,1 = 9,03

b) 3,45 x X = 9,66

c) x : 9,4 = 23,5

d) 2,21 : x = 0,85.

Câu 5:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : …

b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x …

c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : …

d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 x …

Câu 6:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Trong phép chia dưới đây phép chia nào có thương lớn nhất?

A. 4,26 : 40

B. 42,6 : 0,4

C. 426 : 0,4

D. 426 : 0,04

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân

Câu 1:

Phép chia số thập phân

Câu 2:

Phép chia số thập phân

Câu 3:

a)

Phép chia số thập phân

b)

Phép chia số thập phân

Câu 4:

a) X x 2, 1 = 9,03 

X = 9,03 : 2, 1 

X = 4,3

b) 3,45 x X= 9,66

X = 9,66 : 3,45

X = 2,8

c) X : 9,4 = 23,5 

X = 23,5 x 9,4 

X = 220,9 

d) 2,21 : X = 0,85

X = 2,21 : 0,85

X = 2,6

Câu 5:

a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : 100;

b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x 0,01;

c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : 1000;

d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 x 0,001.

Câu 6:

Khoanh D

Đánh giá bài viết
10 6.204

Video đang được xem nhiều

Toán lớp 5 Xem thêm