Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân số thập phân

Phép nhân số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân số thập phân tiếp theo bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập tính nhân hai hay nhiều số thập phân, nhân số thập phân với số tự nhiên, nhân số thập phân với số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân số thập phân

Câu 1:

Tính:

Phép nhân số thập phân

Câu 2:

Tính:

Phép nhân số thập phân

Câu 3:

Đặt tính rồi tính:

a) 36,25 x 24

b) 604 x 3, 58

c) 20,08 x 400

d) 74,64 x 5,2

e) 0,302 x 4,6

f) 70, 05 x 0,09

Câu 4:

Viết các số thích hợp vào ô trống:

Phép nhân số thập phân

Câu 5:

Viết dấu (> < =) thích hợp vào chỗ trống:

a) 4,7 x 6.8 ….. 4,8 x 6,7

b) 9,74 x 120 ….. 97,4 x 6 x 2

c) 17,2 + 17,2 + 17,2 + 17,2 ….. 17,2 x 3,9

d) 8,6 + 7,24 + 8,6 + 7,24 + 8,6 ….. 8,6 x 4 + 7,24

Câu 6:

Viết chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a x b = b x …..

(a x b) x c = a x (b x c)

(a + b) x c = a x ….. + b x …..

a x c + b x c = ( ….. + b) x …..

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân số thập phân

Câu 1:

Phép nhân số thập phân

Câu 2:

Phép nhân số thập phân

Câu 3:

Phép nhân số thập phân

Câu 4:

Phép nhân số thập phân

Câu 5:

a) 4,7 x 6.8 < 4,8 x 6,7

(Vì 4,7 x 6.8 = 31,96 ; 4,8 x 6,7 = 32,16

b) 9,74 x 120 = 97,4 x 6 x 2

Vì 9,74 x 120 = 9,74 x 10 x 12 = 97,4 x 6 x 2

c) 17,2 + 17,2 + 17,2 + 17,2 = 17,2 x 4 và 17,2 x 4 > 17,2 x 3,9

(Hai tích đều có hai thừa số và có thừa số thứ nhất bằng nhau, nếu tích nào có thừa số thứ hai lớn hơn thì tích đó lớn hơn.)

d) 8,6 + 7,24+ 8,6 + 7,24 + 8,6 < 8,6 x 4 + 7,24

(Vì 8,6 + 7,24 + 8,6 + 7,24 + 8,6 < 8,6 x 4 + 7,24

Mà 8,6 x 4 + 7,24 = (8,6 x 3 + 7,24) + 7,24

nên (8,6 x 3 + 7,24) + 7,24 < (8,6 x 3 + 8,6) + 7,24

Câu 6:

a x b = b x a

(a x b) x c = a x (b x c)

(a + b) x c = a x c + b x c

a x c + b x c = (a + b) x c

>> Tham khảo thêm: Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân số thập phân (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
37 9.948
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán lớp 5 Xem thêm