Bài tập Toán lớp 5: Thể tích hình hộp chữ nhật

11 3.772
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Toán lớp 5: Thể tích hình hộp chữ nhật
dụ 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể
không nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít
thì mực nước của bể 0,8m.
a) Tính chiều rộng của b nước.
b) Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao
nhiêu mét?
Hướng dẫn:
a) Thể tích ớc đổ vào bể ng chính thể tích hình hộp chữ nhật chiều
dài 2m, chiều cao 0,8m.
Số lít nước đổ vào bể là:
120 x 20 = 2400 ( lít ớc )
Đổi 2400 lít nước = 2,4 m
3
Diện tích đáy của bể nước :
2,4 : 0,8 = 3 (m
2
)
Chiều rộng của bể nước :
3 : 2 = 1,5 (m)
b) Tỉ số của của mực nước ng thêm so với mực nước đổ vào đợt 1 cũng bằng
tỉ sô” thể tích nước tăng thêm so với thể tích nước đổ vào đợt 1.
Thể tích ớc đổ vào bể đợt 1:
Vi = 20 x 120 = 2400 (l) = 2400dm
3
= 2,4m
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Chiều rộng của bể nước:
8,02
4,2
= 1,5 (m)
Tỉ số của mực nước tăng thêm so với mực nước đổ vào đợt 1:
2
1
120
60
2
1
V
V
Mực nước tăng thêm là:
2
1
8,0
= 0,4 (m)
Độ cao của bể là: 0,8 + 0,4 = 1,2 (m).
dụ 2: Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, chứa ớc với độ
sâu của nước 4dm. người ta thả 25 viên gạch chiều dài 2dm, chiều
rộng 1dm chiều cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng ng lên
cách miệng thùng bao nhiêu đề xi mét? (Giả thiết toàn bộ gạch ngập
trong nước chúng hút nước không đáng kể).
Hướng dẫn:
Áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật V = a.b.c công thức tính
thể tích hình lập phương V = a
3
.
Tính thể tích nước trong thùng lúc đầu V1.
Tính thể tích một viên gạch => thể tích của 25 viên gạch V2.
Mực nước dâng cao hơn trước: h =
Mực nước ch miệng thùng: 7 (h + 4).
Thể tích ớc trong thùng lúc đầu:
V1 = 7 x 7 x 4 = 196 (dm
3
)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thể tích một viên gạch:
2.1 x 0,5 = 1 (dm
3
)
Thể tích của 25 viên gạch:
1 x 25 = 25 (dm
3
)
Sau khi thả gạch vào, mực nước dâng cao hơn trước là:
49
25
77
25
h
Khi đó mực ớc cách miệng thùng:
dụ 3: Tính thể tích của khối gỗ dạng:
Thể tích hình hộp chữ nhật H là:
(15 - 8) x (12 - 6) x 5 = 210 (cm
3
)
Thể tích của cả khối gỗ hình hộp chữ nhật B là:
15 x 12 x 5 = 900 (cm
3
)
Thể tích khối gỗ là:
900 - 210 = 690 (cm
3
)
Đáp số: 690cm
3
.
dụ 4: Tính thể tích hình hộp chữ nhật chiều dài a, chiều rộng b
chiều cao c:
a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm
b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5cm

Bài tập Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài tập Toán lớp 5: Thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập tính thể tích cho hình hộp chữ nhật. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Thể tích hình hộp chữ nhật gồm 4 ví dụ và 10 bài tập tự luyện có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo cho các em học sinh khá giỏi củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5, bài thi học kì 2 lớp 5 và thi học sinh giỏi Toán lớp 5.

Bài tập về tình diện tích các hình lớp 5

Đánh giá bài viết
11 3.772
Lý thuyết Toán 5 Xem thêm