Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1

3 1.145
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1
Bài 1.
Từ ba chữ số 4, 5, 6 ta lập được tất cả bao nhiêu số ba chữ số khác nhau?
Bài 2.
Tính giá trị của biểu thức:
a. 69 : (371 46 X 8)
b.
152: (257-800: 4): 3
Bài 3.
Số gạo của một cửa hàng được chia đều vào c bao, nếu mỗi bao đựng 7kg thì
được 12 bao còn thừa 6kg. Hỏi nếu mỗi bao đựng 10kg thì được bao nhiêu
bao gạo?
Bài 4.
Một người đi du lịch đã đi được quãng đường dài 972km. Ngày đâu đi
được 1/3 quãng đường. Ngày thứ hai đi được 1/4 quãng đường. Ngày thứ ba đi
nốt quãng đường còn lại. Hỏi ngày thứ ba người ấy đi được bao nhiêu
ki-lô-mét?
Bài 5.
Một cuộn dây điên dài 200m. Người ta đã bán 1/4 cuộn dây, hỏi:
a. Còn lại bao nhiêu mét dây điện?
b.
Số t dây điện đã n bằng mấy phần số mét y điện còn lại?
Bài 6.
Lớp 3A 28 học sinh nam 20 học sinh nữ. giáo cử 1/8 s học sinh của
lớp đi thi học sinh giỏi. Hỏi:
a. Lớp bao nhiêu học sinh đi thi học sinh giỏi?
b. Số hộc sinh của lớp không đi thi học sinh giỏi bao nhiêu em?
Bài 7
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biết số trâu ít hơn số bò 20 con sốtrâu băng 1/3 số bò. Hỏi cả trâu
đếm được tất cả bao nhiêu chân?
Bài 8.
Một can dầu đựng đầy dầu hoả thì nặng 22kg. Nếu can đựng nửa số dầu ho
thì nặng 12kg. Hỏi khi can không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 9.
Tìm hiệu, tích thương của hai số, biết tổng hai số đó 15 tổng gấp 3 lần
số bé.
Bài 10.
Hãy tìm một s tự nhiên ba chữ số, biết rằng nếu xoá chữ s 6 ng đơn vị
của số ấy, ta được số mới kém số cũ 114 đơn vị.
Đáp án Bài tập Bồi ỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
Từ ba ch số 4, 5, 6 ta lập được tất cả 6 số ba chữ số khác nhau sau đây: 456,
465, 564, 546, 645, 654.
Bài 2.
a) 69 : (371 46 × 8)
= 69 : (371 368)
= 69 : 3 = 23
b) 152: (257 800 : 4) : 3
= 152 : (257 200) : 3
= 152 : 19
= 8.
Bài 3.
Đáp số: 9 bao.
Bài 4.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Quãng đường người khách du lịch đi được trong ngày đầu là:
972 : 3 = 324 (km)
Quãng đường người khách du lịch đi được trong ngày thứ hai là:
972 : 4 = 243 (km)
Quãng đường người khách du lịch đi được trong ngày thứ ba là:
972 324 243 = 405 (km).
Đáp số: 405km.
Bài 5.
a) Số mét dây điện đã bán là:
200 × 1/4 = 50 (m)
Số t dây điện còn tại là:
200 50 = 150 (m)
b) 150 : 50 = 3 nên sô t y điện đã bán bằng 1/3 mét dây điện còn lại.
Đáp số:
a) 150m;
b) 1/3
Bài 6.
a) Số học sinh của lớp 3A là:
28 + 20 = 48 (em)
Số học sinh của lớp được cử đi thi học sinh giỏi là:
48 : 8 = 6 (em)
b) Số học sinh không được cử đi thi học sinh giỏi là:
48 6 = 42 (em)
Đáp số:
a) 6 em;

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 2 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
3 1.145
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm