Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 3

1 888
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 3
A. Tóm tắt kiến thức:
1. Cấu tạo số
hiệu abc là số tự nhiên 3 ch số (trong đó a≠ 0 a, b, c các chữ
số)
Trường hợp số t nhiên 3 chữ số ta thể phân tích:
= a × 100 + b × 10 + c
2. So sánh các số tự nhiên ba chữ số
Các số 1 chữ s nhỏ hơn các số 2 chữ số.
Các s 2 chữ số nhỏ hơn các số 3 chữ số.
Nếu hai số số chữ số bằng nhau thì so nh từng cặp chữ số cùng 1
hàng từ trái sang phải.
Nếu hai chữ số tất cả các cặp chữ số từng hàng đều bằng nhau thì
hai số đó bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1.
Một cửa hàng bán xăng, buổi sáng bán được 103 lít xăng, buổi chiều bán ít n
buổi sáng 27 lít xăng. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?
Bài 2. Chỉ ra biểu thức nào đúng, biểu thức nào sai?
a) 20 : 4 > 4 × 5.
b) 5 : 5 > 9 × 0.
c) 21 : 7 = 21 7.
d) 9 × 4 < 7 × 6.
Bài 3.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Một cửa hàng gạo, buổi ng n được 5 bao gạo, buổi chiều bán được 15 bao
gạo, mỗi bao gạo nặng 10 kg. Hỏi cả ngày hôm dố cửa hàng bán được bao
nhiêu kg gạo?
Bài 4.
Khối 1 305 học sinh, khối lớp 2 ít n khối lớp 1 5 học sinh, khối lớp 3
ít hơn khối lớp 2 là 25 học sinh. Tìm số học sinh của khối lớp 2 và khối lớp 3.
Bài 5.
Mỗi con 2 chân, mỗi con chó có 4 chân. Hỏi 22 con 5 con chó
tất cả bao nhiêu chân?
Bài 6.
Tìm s 3 chữ số, biết rằng số đó lớn gấp 6 lần số lớn nhất có hai chữ số.
Bài 7.
Lan 30 viên bi, Lan cho 5 bạn, mỗi bạn 5 viên bi. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu
viên bi?
Bài 8.
Mỗi đoạn dây dài 50cm được cắt thành những đoạn nhỏ, mỗi đoạn dài 10 cm.
Hỏi đoạn dây được cắt thành bao nhiêu đoạn nhỏ?
Bài 9.
Một số có hai chữ số, nếu nhân hai chữ s với nhau thì được tích 54, biết
rằng một trong hai chữ số bằng 9. Vậy ch số còn lại bao nhiêu?
Bài 10.
Trong một phép trừ, tổng của số b trừ, số t hiệu 100, tổng của số trừ
số bị trừ 50. Tìm số bị trừ.
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
Đáp số: 179 t xăng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2.
a) sai
b) đúng
c) sai
d) đúng.
Bài 3
Đáp số: 200 kg gạo.
Bài 4.
Đáp số: Khối lớp 2 300 học sinh, khối lớp 3 275 học sinh.
Bài 5.
Đáp số: 64 chân.
Bài 6.
Đáp s 594.
Bài 7.
Số bi Lan đem cho là:
5 × 5 = 25 ( viên ).
Số bi Lan còn lại là:
30 -25 = 5 ( viên ).
Đáp số: 5 viên bi.
Bài 8.
Đáp số: 5 đoạn.
Bài 9.
Gọi số hai chữ số phải tìm ( a, b các ch s từ 0 đến 9, a 0 ).
Theo đề i ta có:
a × b = 54.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 3

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 3 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 3 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 888
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm