Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

A. Tóm tắt kiến thức về Các số trong phạm vi 100000 phần 2

Trong hai số:

  • Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
  • Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
  • Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải ( gặp chữ số cùng hàng của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại ).
  • Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số bằng nhau.

B. Bài tập về Các số trong phạm vi 100000 phần 2

Bài 1. Tìm X, biết: X : 5 = 1650

Bài 2

Có năm tủ sách, mỗi tủ đựng 1260 quyển sách, số sách đó được chia đều cho 3 thư viện. Hỏi mỗi thư viện nhận được bao nhiêu quyền sách?

Bài 3. Tìm X, biết:

1. X : 3 = 2736

2. X : 6 = 1284

3. X :4 = 2132

Bài 4, Số lớn nhất trong dãy số sau là số nào?

86 530, 97 890, 100 000, 99 999.

Bài 5.

Số tiền mà một hàng nước thu được trong buổi sáng là 80 nghìn đồng, buổi chiều số tiền thu được gấp 10 lần số tiền buổi sáng. Hỏi cả ngày hàng nước đó bán được bao nhiêu tiền?

Bài 6.

An mua 6 quyển vở hết 9600 đồng. Hỏi An mua 4 quyền thì hết bao nhiêu tiền?

Bài 7.

Một người đi bộ trong 2 giờ được 8km. Hỏi người đó đi bộ trong 5 giờ thì sẽ được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 8.

Có 40 lít dầu chứa đều trong 8 thùng. Hỏi 2 thùng như vậy chứa được bao nhiêu lít dầu?

Bài 9. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:

a) 4000 + 999 > 5000 [ ] b) 10 000 = 9999 + 1 [ ]

c) 7680 – 680 < 6800 [ ] d) 47 100 + 100 > 47 199 [ ]

Bài 10. Tìm X, biết:

1. (64587 -X)- 32582 = 5478

2. (X + 20007) – 30278 = 26875

C. Đáp án Bài tập về Các số trong phạm vi 100000 phần 2

Bài 1.

Đáp số: 8250.

Bài 2.

Đáp số: 8250 quyển sách.

Bài 3.

a) X = 8208

b) X = 7704

c) X = 8528.

Bài 4.

Đáp số: 100 000.

Bài 5.

Số tiền mà hàng nước thu được trong buổi chiều là:

80 X 10 = 800 (nghìn đồng)

Số tiền cả ngày hàng nước thu được là:

80 + 800 = 880 (nghìn đồng).

Đáp số: 880 nghìn đồng.

Bài 6.

Đáp số: 6400 đồng.

Bài 7.

Đáp số: 20km.

Bài 8.

Đáp số: 10 lít.

Bài 9.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Bài 10.

a) (64587 -X)- 32582 = 5478

(64587 – X) = 5478 + 32582

X = 64587 – 38060

X= 26527

b) (X + 20007) – 30278 = 26875

(X + 20007) = 26875 + 30278

x = 57153 -20007

X = 37146.

……………………………………………………………………………….

Các bài tập ở nhà khác

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 2. Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
5 393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm