Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 2

4 254
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 2
A. Tóm tắt kiến thức.
Trong hai số:
Số o có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
Số o có ít chữ số hơn thì số đó n.
Nếu hai số cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số cùng một
hàng kể từ trái sang phải ( gặp chữ số cùng ng của số nào lớn hơn thì s đó
lớn n ngược lại ).
Nếu hai số cùng chữ số từng cặp chữ số ng một hàng đều
giống nhau thì hai số bằng nhau.
B. Bài tập.
Bài 1. Tìm X, biết: X : 5 = 1650
Bài 2
m tủ sách, mỗi tủ đựng 1260 quyển sách, số ch đó được chia đều cho 3
thư viện. Hỏi mỗi thư viện nhận được bao nhiêu quyền sách?
Bài 3. Tìm X, biết:
1. X : 3 = 2736
2. X : 6 = 1284
3. X :4 = 2132
Bài 4, Số lớn nhất trong dãy số sau số nào?
86 530, 97 890, 100 000, 99 999.
Bài 5.
Số tiền một hàng nước thu được trong buổi sáng 80 nghìn đồng, buổi
chiều số tiền thu được gấp 10 lần số tiền buổi sáng. Hỏi cả ngày hàng nước đó
bán được bao nhiêu tiền?
Bài 6.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
An mua 6 quyển vở hết 9600 đồng. Hỏi An mua 4 quyền thì hết bao nhiêu tiền?
Bài 7.
Một người đi bộ trong 2 giờ được 8km. Hỏi người đó đi bộ trong 5 gi thì sẽ
được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 8.
40 lít dầu chứa đều trong 8 thùng. Hỏi 2 thùng như vậy chứa được bao
nhiêu t dầu?
Bài 9. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
a) 4000 + 999 > 5000 [ ] b) 10 000 = 9999 + 1 [ ]
c) 7680 680 < 6800 [ ] d) 47 100 + 100 > 47 199 [ ]
Bài 10. Tìm X, biết:
1. (64587 -X)- 32582 = 5478
2.
(X + 20007) 30278 = 26875
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
Đáp số: 8250.
Bài 2.
Đáp số: 8250 quyển sách.
Bài 3.
a) X = 8208
b) X = 7704
c) X = 8528.
Bài 4.
Đáp số: 100 000.
Bài 5.
Số tiền hàng ớc thu được trong buổi chiều :
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
80 X 10 = 800 (nghìn đồng)
Số tiền cả ngày hàng nước thu được là:
80 + 800 = 880 (nghìn đồng).
Đáp số: 880 nghìn đồng.
Bài 6.
Đáp số: 6400 đồng.
Bài 7.
Đáp số: 20km.
Bài 8.
Đáp số: 10 t.
Bài 9.
a) S
b) Đ
c) S
d) Đ
Bài 10.
a) (64587 -X)- 32582 = 5478
(64587 X) = 5478 + 32582
X = 64587 38060
X= 26527
b) (X + 20007) 30278 = 26875
(X + 20007) = 26875 + 30278
x = 57153 -20007
X = 37146.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 3 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
4 254
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm