Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 4

1 281

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 4 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

I. Tóm tắt kiến thức.

Trong hai số:

  • Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.
  • Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
  • Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải (gặp chữ số cùng hàng của số nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại).
  • Nếu hai số có cùng chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số bằng nhau.

II. Bài tập.

Bài 1.

Tìm hai số có hiệu bằng 2068, biết rằng nếu lấy số bị trừ cộng với số trừ rồi cộng với hiệu thì bằng 4874.

Bài 2.

Một ô tô đi trong 9 giờ thì được 4914km. Hỏi ô tô đó đi trong giờ được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 3.

Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

50510: 5 =

A. 1012          B. 10102        C. 1102          D. 112

Bài 4.

Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

53…6 < 5316. Chữ số cần điền vào chỗ chấm là:

A.1              B. 2            C. 3               D. 0

Bài 5. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số bé nhất trong các số: 5067, 5760, 6705, 5076 là:

A. 5067           B. 5760         C.6705          D.5076

Bài 6. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:

Các đáp án của x là:

A. x = 1 hoặc 2                  B. x = 2 hoặc 3

C. x = 1 hoặc 4                  D. x = 4 hoặc 5.

Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:

Bài 1.

Vì số bị trừ bằng hiệu cộng với số trừ nên ta có tổng của số bị trừ và hiệu bằng 2 lần số bị trừ.

Theo bài ra ta có số bị trừ là:

4874 : 2 = 2437

Số trừ là:

2437 – 2068 = 369

Vậy hai số phải tìm là 369 và 2437.

Đáp số: 369 và 2437.

Bài 2.

Đáp số: 1638km.

Bài 3.

B. 10102

Bài 4.

D. 0

Bài 5.

A. 5067

Bài 6.

A. X = 1 hoặc 2.

>>> Bài tiếp theo: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 100000 phần 4 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 281
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm