Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 2

1 298
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường đơn vị đo lường phần 2
B. Bài tập.
Bài 1.
Chủ nhật tuần này ngày 1 tháng 9. Hỏi chủ nhật tuần sau ngày bao nhiêu
tháng 9?
Bài 2.
Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Ngày 23 tháng 8 chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm đó là:
A. Thứ hai
B. Thứ ba
C. Thứ
D. Thứ năm.
Bài 3.
Bảo Minh sinh ngày 20 tháng 2 năm 2010. Hỏi ngày nào sẽ ngày kỉ niệm
sinh nhật lần th nhất của Bảo Minh?
Bài 4.
Ngày 10 tháng 10 năm 2010 kỉ niệm Nội 1000 năm tuổi. Hỏi Nội tròn 1
tuổi ngày, tháng, năm nào?
Bài 5.
Ngày 8 tháng 3 ngày thứ năm. Hỏi ngày cuối tháng 3 năm đó ngày thứ
mấy?
Bài 6.
Thứ năm tuần này ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau ngày nào?
Bài 7.
Ngày 6 tháng 7 thứ ba. Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó thứ mấy?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 8.
Em hãy chọn đáp án đúng:
Ngày 30 tháng 7 chủ nhật thì ngày 2 tháng 8 năm đó là:
A. Thứ hai
B. Thứ ba
C. Thứ
D. Thứ năm
Bài 9. Hãy viết cách đọc các chữ số La sau:
a) II b) V c) III
d) IV e) VII f) VI
g) VIII h) IX i) X
Bài 10. Tính:
a.
72 : 9
b. 25 × 7
c.
375 + 567
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
Đáp số: Ngày 8 tháng 9.
Bài 2.
C. Thứ
Bài 3.
Ngày ki niệm sinh nhật lần thứ nhất s ngày 20 tháng 2 một năm sau đó, tức
ngày 20 tháng 2 m 2011.
Bài 4.
Nội tròn 1 năm tuổi cách năm 2010 là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1000 1 = 999 (năm)
Vậy năm Nội tròn 1 năm tuổi năm:
2010 999 = 1011
Vậy ngày 10 tháng 10 năm 1011 ngày niệm Nội tròn 1 năm tuổi.
Đáp sô: Ngày 10 tháng 10 năm 1011.
Bài 5.
Ngày cuối tháng thứ bảy, ngày 31 tháng 3.
Bài 6.
Thứ năm tuần này ngày 25 tháng 3.
Thứ năm tuần sau 7 ngày sau.
25 + 7 = 32
Nhưng tháng 3 31 ngày, vậy thứ m tuần sau phài ngày 1 tháng 4.
Đáp số: Ngày 1 tháng 4.
Bài 7.
Tháng 7 31 ngày nên từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 25 ngày.
Tháng 8 31 ngày.
Vậy từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9 là:
25 + 31 + 5 = 61 (ngày)
Ta có: 61 : 7 = 8 5
Suy ra 61 ngày gồm 8 tuần 5 ngày.
Vậy ngày 5 tháng 9 năm đó chủ nhật.
Đáp số: Chủ nhật.
Bài 8.
C. Thứ
Bài 9.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 3 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 298
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm