Bài tập tổng hợp Amino Axit (cơ bản)

1 407

Bài tập Amino Axit

Bài tập tổng hợp Amino Axit (cơ bản) được VnDoc.com sưu tầm, hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia hay dành cho các bạn tham khảo nhằm củng cố kiến thức hiệu quả hơn. Chúc các bạn học tốt.

I. BÀI TẬP LÝ THUYẾT TỔNG HỢP:

Câu 1: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH?

A. Axit 2-aminopropanoic.  B. Axit -aminopropionic.   C. Anilin.     D. Alanin.

Câu 2: Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin?

A. H2N-CH2-COOH              B. CH3–CH(NH2)–COOH

C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH     D. H2N–CH2-CH2–COOH

Câu 3: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N?

A. 3 chất.      B. 4 chất.    C. 2 chất.       D. 1 chất.

Câu 4: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí alpha?

A. 4.         B . 3.        C. 2.           D. 5.

Câu 5: Có bao nhiêu amino axit có công thức phân tử C4H9O2N?

A. 3 chất.     B. 4 chất.     C. 5 chất.       D. 6 chất.

Câu 6: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này với

A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4.      B. dung dịch NaOH và CuO.

C. dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch HCl.     D. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

Câu 7: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :

A. Glixin (CH2NH2-COOH)                B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)

C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)  D. Natriphenolat (C6H5ONa)

Câu 8: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch

A. NaNO3.        B. NaCl.      C. NaOH.       D. Na2SO4.

Câu 9: Aminoaxit nào sau đây có hai nhóm amino.

A. Axit Glutamic.   B. Lysin.      C. Alanin.        D. Valin.

Câu 10: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2?
A. NaCl.         B. HCl.       C. CH3OH.      D. NaOH.

Mời các bạn tải file đầy đủ TẠI ĐÂY.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tài liệu Hóa học 12: Bài tập tổng hợp Amino Axit (cơ bản), mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa khác nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Các tài liệu liên quan:

Đánh giá bài viết
1 407
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm