Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn là tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Toán hay dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm ôn tập, củng cố kiến thức, làm quen với các dạng đề trắc nghiệm để đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn Toán năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án)

Câu 1: Trong các khẳng định sau về hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án) khẳng định nào là đúng?

A. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0

B. Hàm số có hai điểm cực đại là x = 1; x = -1

C. Cả A và B đều đúng

D. Chỉ có A là đúng

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề sai:

A. Hàm số y = -x3 + 3x2 - 3 có cực đại và cực tiểu

B. Hàm số y = x3 + 3x2 + 1 có cực trị

C. Hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án) không có cực trị

D. Hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án) có 2 cực trị

Câu 3: Tìm kết quả đúng về giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án)

A. yCD = 1; yCT = 9

B. yCD = 1; yCT = -9

C. yCD = -1; yCT = 9

D. yCD = 9; yCT = 1

Câu 4: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án). Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Với mọi m khác 1 thì hàm số có cực đại, cực tiểu

B. ∀m > 1 thì hàm số có cực trị

C. ∀m < 1 thì hàm số có cực trị

D. Hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu.

Câu 5: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = -x3 + 3x + 4 là?

A. x = -1 B. x = 1 C. (-1; 2) D. (1; 6)

Câu 6: Điểm cực đại của hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án)

A. x = 0

B. x = √2; x = -√2

C. (0; -3)

D. (√2; -5); (-√2; -5)

Câu 7: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án). Hàm số có hai điểm cực trị x1; x2. Tích x1; x2 có giá trị bằng:

A. – 2 B. – 5 C. -1 D. – 4

Câu 8: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án). Tọa độ điểm cực đại của hàm số là

A. (-1; 2) B. (1; 2) C. (3; 2/3) D. (1; -2)

Câu 9: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án). Hàm số có

A. Một cực đại và hai cực tiểu

B. Một cực tiểu và hai cực đại

C. Một cực đại và không có cực tiểu

D. Môt cực tiểu và một cực đại

Câu 10: Cho hàm số y = x3 - 3x + 1. Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng

A. – 6 B. – 3 C. 0 D. 3

(Còn tiếp)

Đáp án bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn

1

C

6

A

11

C

16

C

21

C

2

B

7

B

12

A

17

A

22

A

3

D

8

B

13

D

18

C

4

D

9

A

14

A

19

D

5

C

10

B

15

A

20

C

Đánh giá bài viết
3 9.929
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm