Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9

38 35.955

Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9

Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 giúp các bạn học sinh ôn tập và kiểm tra trình độ kiến thức môn Toán, đồng thời rèn luyện kĩ năng vận dụng lý thuyết vào thực hành giải bài tập để hiểu bài rõ hơn, nắm chắc kiến thức hơn. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học tốt môn Toán lớp 9. Mời các bạn tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2016 - 2017

50 bài tập về bất đẳng thức có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

A. PHẦN ĐẠI SỐ

I/ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA BIỂU THỨC – CĂN THỨC:

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

1. Căn bậc hai số học của số a không âm là:

A. số có bình phương bằng a            B. -√a

C. √a                             D. ±√a

2. Căn bậc hai số học của (-3)2 là:

A. -3            B. 3            C. -81            D. 81

3. Cho hàm số . Biến số x có thể có giá trị nào sau đây:

A. x ≤ -1          B. x ≥ 1           C. x ≤ 1           D. x ≥ -1

4. Cho hàm số: . Biến số x có thể có giá trị nào sau đây:

A. x ≤ -1         B. x ≥ -1          C. x ≠ 0           D. x ≠ -1

5. Căn bậc hai số học của 52 - 32 là:

A. 16          B. 4             C. -4            D. ±4.

6. Căn bậc ba của -125 là:

A. 5           B. -5             C. ±5            D. -25

7. Kết quả của phép tính  là:

A. 17          B. 169            C. 13           D. ±13

8. Biểu thức  xác định khi và chỉ khi:

A. x ≥ 3 và x ≠ -1                  B. x ≤ 0 và x ≠1

C. x ≥ 0 và x ≠1                   C. x ≤ 0 và x ≠-1

9. Tính √52 + √(-5)2 có kết quả là:

A. 0            B. -10            C. 50           D. 10

10. Tính: √( 1- √2)2 - √2 có kết quả là:

A. 1 - 2√2       B. 2√2 - 1         C. 1            D. -1

11.  xác định khi và chỉ khi:

A. x ∈ R        B. x = 1          C. x ∈ Ø         D. x ≥ 1

12. Rút gọn biểu thức: -√x2/x với x > 0 có kết quả là:

A. -x           B. -1            C. 1             D. x

13. Nếu √a2 = -a thì:

A. a ≥ 0        B. a = -1          C. a ≤ 0           D. a = 0

14. Biểu thức  xác định khi và chỉ khi:

A. x > -1        B. x ≥ -1          C. x ∈ R          D. x ≥ 0

15. Rút gọn  ta được kết quả:

A. 2 - √3         B. 1 - √3           C. √3 - 1         D. √3 - 2

Đánh giá bài viết
38 35.955

Video đang được xem nhiều

Toán lớp 9 Xem thêm