Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

11 23.763

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về chuyên đề lượng giác, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức về phương trình lượng giác cơ bản và nâng cao, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi trắc nghiệm môn Toán năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Tổng hợp phương trình lượng giác trong đề thi đại học môn Toán

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

1). Giải phương trình cos3x - sin3x = cos2x.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

2). Tìm m để phương trình cos2x - (2m - 1)cosx - m + 1 = 0 có đúng 2 nghiệm x[-π/2; π/2].

A). - 1 < m ≦ 0        B). 0 ≦ m < 1.        C). 0 ≦ m ≦ 1          D). - 1 < m < 1

3). Giải phương trình 1 + sinx + cosx + tanx = 0.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

4). Giải phương trình sin2x + sin2x.tan2x = 3.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

5). Phương trình 1 + cosx + cos2x + cos3x - sin2x = 0 tương đương với phương trình.

A). cosx.(cosx + cos3x) = 0.            B). cosx.(cosx - cos2x) = 0.

C). sinx.(cosx + cos2x) = 0.             D). cosx.(cosx + cos2x) = 0.

6). Giải phương trình 1 + sinx + sinx.cosx + 2cosx - cosx.sin2x = 0.

A). x = -π/2 + k2π      B). x = π/2 + k2π     C). x = π + k2π       D). x = k2π

7). Giải phương trình 4(sin6x + cos6x) + 2(sin4x + cos4x) = 8 - 4cos22x.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

8). Phương trình sin3x + cos2x = 1 + 2sinx.cos2x tương đương với phương trình

A). sinx = 0 v sinx = 1/2.               B). sinx = 0 v sinx = 1.

C). sinx = 0 v sinx = - 1.               D). sinx = 0 v sinx = - 1/2.

9). Giải phương trình 1 - 5sinx + 2cos2x = 0.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

10). Phương trình Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác tương đương với phương trình.

A). cot(x + π/4) = -√3     B). tan(x + π/4) = √3     C). tan(x + π/4) = -√3    D). cot(x + π/4) = √3

11). Giải phương trình sin3x + cos3x = 2(sin5x + cos5x).

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

12). Giải hệ phương trình Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
11 23.763
Trắc nghiệm Giải Tích 11 Xem thêm