Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

11 18.280

Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Bộ GD&ĐT chính thức công bố dự thảo về phương án thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH-CĐ năm 2017. Theo đó, các em sẽ làm bài thi trắc nghiệm môn toán, thay vì tự luận như các năm trước. Nhằm giúp các em có định hướng ôn tập, cũng như làm quen với các dạng đề trắc nghiệm, VnDoc.com xin giới thiệu các bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số, có đáp án đi kèm. Mời các em cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Chuyên đề luyện thi vào Đại học - Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 1: Hàm số y = x4 - 2x2 + 1 đồng biến trên các khoảng nào?

A. (-1; 0)         B. (-1; 0) và (1; +∞)     C.  (1; +∞)      D. ∀x ∈ R

Câu 2: Các khoảng nghịch biến của hàm số Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án là

A. (-∞; 1)        B. (1; +∞)            C. (-∞; +∞)      D. (-∞; 1) và (1; +∞)

Câu 3: Hàm số y = x3 + 3x nghịch biến trên khoảng nào?

A. (-∞; 2)        B. (0; +∞)            C. [-2; 0]       D. (0; 4)

Câu 4: Hàm số Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án đồng biến trên khoảng nào?

A. R            B. (-∞; 1)             C. (1; +∞)       D. (-∞; 1) và (1; +∞)

Câu 5: Hàm số y = x3 - 3mx + 5 nghịch biến trong khoảng (-1; 1) thì m bằng?

A. 1            B. 2                 C. 3           D. -1

Câu 6: Hàm số Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án nghịch biến trên R thì điều kiện của m là:

A. m > 1         B. m = 2            C. m ≤ 1          D. m ≥ 2

Câu 7: So sánh cotx và cosx trong khoảng (0; π/2)

A. cotx > cosx     B. cotx ≥ cosx        C. cotx = cosx     D. cotx < cosx

Câu 8: Xác định m để phương trình x3 - 3mx + 2 = 0 có nghiệm duy nhất

A. m > 1          B. m < 2            C. m < 1         D. m < -2

Câu 9: Xác định m để phương trình t2 - 2t + 2m - 3 = 0 có nghiệm t0 và t0 ∈ [0; 9]

A. m ≤ 2          B. 1 ≤ m ≤ 2         C. m ≥ -30        D. -30 ≤ m ≤ 2

Câu 10: Tìm k > 0 để bất phương trình Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án có nghiệm

A. 0 < k < 1        B. k > 2             C. k = 2         D. k = 1

Câu 11: Hàm số nào sau đây là hàm đồng biến trên R?

A. y = (x2 - 1)2 - 3x + 2

B. Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án

C. Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án

D. y = tanx

Câu 12: Hàm số Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án nghịch biến trên khoảng nào?

A. (1/2; 2)          B. (-1/2; 2)           C. (2; +∞)           D. (-1; 2)

(Còn tiếp)

Đáp án bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

1

B

11

B

21

A

31

C

2

D

12

A

22

C

32

B

3

B

13

D

23

C

33

C

4

A

14

B

24

B

34

D

5

A

15

C

25

D

35

A

6

C

16

A

26

A

36

A

7

D

17

A

27

B

37

C

8

C

18

D

28

D

38

C

9

D

19

A

29

D

39

D

10

A

20

C

30

D

 

 
Đánh giá bài viết
11 18.280
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm