Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 2
Câu 1: Phân số
64
48
được rút gọn về phân số tối giản là:
A.
8
6
B.
4
3
C.
32
24
D.
16
12
Câu 2: Trong các phân s dưới đây phân số nào bằng
6
5
A.
18
10
B.
12
15
C.
12
10
D.
24
15
Câu 3:
2
5
18
A.
15
16
B.
3
16
C.
5
13
D.
5
8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4: Hỗn số
6
1
3
được viết dưới dạng phân số
A.
6
19
B.
6
4
C.
6
18
D.
6
3
Câu 5: Hùng 2 cái bánh, ng cho Dũng một cái bánh nguyên
4
1
cái bánh còn lại. Hỏi Dũng nhận được bao nhiêu cái bánh?
A.
4
1
cái bánh
B.
4
3
cái bánh
C.
4
1
1
cái bánh
D.
4
3
1
cái nh
Phần 2
Câu 6: Nối hai phép tính kết qu bằng nhau
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S o ô trống
Câu 8: Điền dấu (<;>;=) vào chỗ chấm

Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1

Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 2 là các dạng bài tập ôn tập bổ sung về phân số, hồn số có đáp án chi tiết chi từng bài giúp các em học sinh ôn tập các dạng Toán về phân số, nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Trắc nghiệm Toán 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số - Đề số 2 gồm 2 phần: 5 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố cách giải các dạng Toán về phân số, quy đồng phân số, rút gọn phân số chi tiết trong chương trình học lớp 5.

>> Bài tiếp theo: Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 3

Đánh giá bài viết
1 992
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm