Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 3

1 400
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 3
Câu 1: Phân số thập phân giữa hai phân số
10
4
10
5
A.
100
42
B.
10
9
C.
10
1
D.
100
20
Câu 2:
?
5
3
9
8
A.
95
83
B.
14
11
C.
45
24
D.
27
40
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức
3
1
3
2
:
5
6
là:
A.
45
12
B.
11
9
C.
15
19
D.
30
18
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4: Một miếng đất hình chữ nhật chu vi 210m, chiều rộng bằng
2/5 chiều dài. Hỏi miếng đất đó diện ch bằng bao nhiêu?
A. 84 m
2
B. 2250 m
2
C. 9000 m
2
D. 1470 m
2
Câu 5: 6cm
2
= ……..m
2
A.
10
6
B.
100
6
C.
D.
10000
6
Phần 2
Câu 6: Điền số thích hợp o chỗ chấm
Câu 7: Điền dấu (<;>;=) thích hợp vào chỗ chấm
A. 3m
2
5dm
2
……304 dm
2
B. 12km
2
5ha……1205 ha
C. 4ha 6m
2
…….40006m
2
Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án chi tiết bài tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 chương 1 đề 3
Phần 1:
1. A
2. C
3. D
4. B
Cách giải chi tiết sau:
Tổng chiều i chiều rộng của miếng đất HCN là:
210 : 2 = 105 (m)
Tổng s phần bằng nhau là:
2 + 5 = 7 (phần)

Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1

Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 3 là các dạng bài tập ôn tập bổ sung về phân số, hồn số, toán tổng hiệu có đáp án chi tiết chi từng bài giúp các em học sinh ôn tập các dạng Toán về phân số, nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Trắc nghiệm Toán 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số - Đề số 3 gồm 2 phần: 5 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố cách giải các dạng Toán về phân số, quy đồng phân số, rút gọn phân số chi tiết trong chương trình học lớp 5.

Đánh giá bài viết
1 400
Toán lớp 5 Xem thêm