Bài tập trắc nghiệm về SÓNG CƠ trong các đề thi Đại học, Cao đẳng

2 2.510

Luyện thi THPT Quốc gia 2016: Bài tập trắc nghiệm về SÓNG CƠ

Bài tập trắc nghiệm về SÓNG CƠ trong các đề thi Đại học, Cao đẳng năm trước có đáp án đi kèm, được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu ôn tập THPT Quốc gia, luyện thi Đại học, Cao đẳng khối A 2016, mời các bạn tham khảo.

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý

Bài tập trắc nghiệm về Sóng cơ trong các đề thi Đại học, Cao đẳng

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý

Câu 1. (Đề ĐH_2001) Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là:

A. 64Hz            B. 48Hz           C. 54Hz             D. 56Hz

Câu 2. (Đề ĐH_2003) Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với
tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9cm trên
đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ
70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A. 75cm/s          B. 80cm/s         C. 70cm/s            D. 72cm/s

Câu 3. (Đề ĐH_2005) Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm )một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0,1n W/m2. Cường độ của âm đó tại A là:

A. IA = 0,1 nW/m2                     B. IA = 0,1 mW/m2
C. IA = 0,1 W/m2                      D. IA = 0,1 GW/m2

Câu 4. (Đề CĐ_2007) Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì:

A. chu kì của nó tăng.                 B. tần số của nó không thay đổi.
C. bước sóng của nó giảm.             D. bước sóng của nó không thay đổi.

Câu 5. (Đề CĐ_2007) Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là:

A. 11             B. 8               C. 5                D. 9

Câu 6. (CĐ_2007): Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng.
Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là:

A. v/l             B. v/2 l             C. 2v/ l              D. v/4 l

Câu 7. (Đề ĐH_2007) Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ:

A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại
B. dao động với biên độ cực tiểu
C. dao động với biên độ cực đại
D. không dao động

Câu 8. (Đề ĐH_2007) Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt(cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

A. 20            B. 40              C. 10               D. 30

Câu 9. (Đề ĐH_2007) Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. 60 m/s         B. 80 m/s           C. 40 m/s           D. 100 m/s

Câu 10. (Đề ĐH_2007) Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ:

A. giảm 4,4 lần    B. giảm 4 lần        C. tăng 4,4 lần       D. tăng 4 lần

Câu 11. (Đề ĐH_2007) Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên. Biết âm do thiết bị P phát ra có tần số 1136 Hz, vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Tần số âm mà thiết bị T thu được là:

A. 1225 Hz       B. 1207 Hz          C. 1073 Hz          D. 1215 Hz

Câu 12 (CĐ_2008): Đơn vị đo cường độ âm là:

A. Oát trên mét (W/m)                B. Ben (B)
C. Niutơn trên mét vuông (N/m2)       D. Oát trên mét vuông (W/m2)

Đáp án bài tập trắc nghiệm về SÓNG CƠ

1. D

2. A

3. C

4. B

5. D

6. B

7. C

8. A

9. D

10. A

11. B

12. D

13. A

14. B

15. B

16. B

17. A

18. A

19. A

20. C

21. C

22. B

23. A

24. B

25. C

26. A

27. B

28. D

29. C

30. B

31. D

32. A

33. D

34. B

35. A

36. D

37. C

38. C

39. C

40. C

41. D

42. D

43. B

44. C

45. B

46. B

47. A

48. D

49. C

50. C

Đánh giá bài viết
2 2.510
Trắc nghiệm Vật lí 12 Xem thêm