Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH21

4 21.464

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH21 - Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

VnDoc.com xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH21 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH21 là bài thu hoạch về ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học ở tiểu học. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH21 tại đây.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH22

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH36

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Module TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

Năm học: ..............

Họ và tên: .............................................................................................................

Đơn vị: .................................................................................................................

1. Mục đích giáo dục khi dùng phần mềm trình chiếu trong dạy học.

Trình diễn là một hình thức hướng dẫn trực tiếp có cách tiếp cận theo hướng giáo viên định hướng và là một trong những phương pháp phổ biến nhất, rất hữu hiệu trong việc cung cấp thông tin hay phát triển từng bước những kĩ năng cần thiết cho học sinh. Đây cũng là phương pháp rất phù hợp trong việc giới thiệu các phương pháp giảng dạy khác, và cũng đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ học sinh xây dựng kiến thức.

Trong giáo dục, trình diễn có thể được sử dụng để: Hỗ trợ tiếp cận ý tưởng; thu hút sự chú ý của người học tới nội dung bài học; xây dựng kiến thức theo chuỗi.

2. Khi dạy học dùng trình chiếu nhằm mục đích

- Để giới thiệu các bài học mới: Các bài trình chiếu có thể được sử dụng như là một hoạt động khởi động, để thu hút sự chú ý của người học, để thông báo cho người học về mục tiêu của bài học, để nhớ lại bài cũ.

- Giúp người học đạt được kiến thức mới: Các bài trình diễn có thể được dùng để giới thiệu các khái niệm mới. Trình diễn có thể được sử dụng để hướng dẫn học tập, để làm rõ nhiệm vụ hoặc cung cấp thông tin phản hồi.

- Ôn tập và đánh giá kết quả học tập: Giáo viên sử dụng bài trình diễn để củng cố kiến thức của người học, để tổng quan hóa bài học và để tổng kết.

3. Các lưu ý khi dùng trình chiếu trong dạy học.

- Sử dụng phần mềm trình diễn có thể tạo ra sự quá tải thông tin, dẫn đến quá tải về mặt thời gian và cuối cùng là người học trở nên bị động. Do đó phải tránh sự bị động của người học.

- Đôi khi các yếu tố trực quan của bài trình diễn trở nên quan trọng hơn nội dung và hoạt động học tập.

- Không nên quá chú trọng đến sự trình diễn mà chú yếu quan tâm là người học tích cực học tập như thế nào.

- Trong dạy học có thể phát tài liệu phát tay kèm theo cho người học để hỗ trợ người học tóm tắt và theo dõi tổng quan bài học.

- Có thể dừng lại cho phép người học xem lại và suy ngẫm, có thời gian để tiếp thu thông tin, đánh giá liệu bản thân đã hiếu các kiến thức hay chưa.

- Giáo viên cần xây dựng nhiều hoạt động đa dạng song song với trình diễn để tăng hiệu quả trình diễn và tránh cho người học bị động.

4. Những lợi ích khi dùng trình chiếu trong dạy học.

- Tăng cường tương tác với nội dung: Ứng dụng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau trong bài trình chiếu tạo cơ hội cho khán giả tương tác đa dạng với nội dung. Bài trình diễn có thể dẫn dắt người học đi suốt quá trình học và tăng cường sự chuyển tải thông tin.

- Hỗ trợ chuyển tải thông tin: Phần mềm trình diễn cho phép chuẩn bị trước bài trình bày và tiếp cận ý tưởng trong quá trình trình bày. Trình chiếu cũng dễ dàng cập nhật và chỉnh sửa.

- Khuyến khích suy ngẫm: Một bài trình diễn tốt lội cuốn khán giả suy ngẫm và những ý tường và nội dung được trình bày.

- Tăng cường kĩ năng trình bày: Khi người học sử dụng phần mềm trình diễn, tính tuần tự của bài trình chiếu và các chức năng công nghệ khác hỗ trợ kĩ năng trình bày của người nói.

5. Kết quả bồi dưỡng (Vận dụng trong giảng dạy; các hoạt động GD...)

* Ưu điểm:

- Về kiến thức: Nắm chắc được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết cách tạo ra các tệp tin trình diễn tốt, nhất là đối với Microsoft PowerPoint 2007, riêng đối với Microsoft PowerPoint 2010 còn khá mới mẻ nên đôi lúc còn chưa thật nhớ cách sử dụng các tính năng.

- Về kĩ năng: Sử dụng tốt các tính năng cơ bản của phần mềm Microsoft PowerPoint 2007. Cụ thể như sau:

- Bản thân đã tự soạn được khá nhiều giáo án có nội dung phù hợp và hình thức đẹp mắt, đảm bảo tính khoa học, khi áp dụng giảng dạy đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.

- Bản thân hiện có khả năng giúp đỡ đồng nghiệp một cách linh hoạt, vững vàng về kĩ năng thiết kế, trình diễn giáo án giảng dạy, trình diễn bài thuyết trình, làm các chương trình ngoại khóa, chương trình hội nghị, hội diễn,...

- Năm học 2013-2014, bản thân đã xây dựng trang website riêng của cá nhân nhằm tạo ra môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của nhiều đồng nghiệp trên cả nước, đặc biệt trang website là kho lưu trữ nhiều giáo án giảng dạy, bài thuyết trình, các chương trình ngoại khóa hằng năm ở nhiều môn học (dạng ppt, pdf, video,...).

Tuy nhiên, như đã nêu trên, đối với Microsoft PowerPoint 2010 còn khá mới mẻ với bản thân nên việc sử dụng chưa thật linh hoạt.

* Hạn chế:

- Hiện tại, đại đa số các máy tính của đơn vị, của đồng nghiệp, của cá nhân tôi vẫn sử dụng PowerPoint 2003, chưa có điều kiện về thời gian, kinh phí nâng cấp để đảm bảo sử dụng tốt PowerPoint 2010 cũng như nhiều chương trình, phần mềm tác nghiệp cao cấp, chuyên nghiệp hỗ trợ dạy học mới.

- Các tính năng mới của PowerPoint 2010 rất hay nhưng chưa có điều kiện nâng cấp máy tính nên việc sử dụng PowerPoint 2010 còn chậm, chưa thật linh hoạt nên mất nhiều thời gian khi thiết kế một giáo án, một bài thuyết trình hay làm một chương trình nào đó. Tuy nhiên, do sử dụng khá thành thạo PowerPoint 2003 cùng nhiều chương trình ứng dụng tác nghiệp khi trình diễn, giảng dạy hoặc làm chương trình ngoại khóa, nên bản thân tôi vẫn sử dụng PowerPoint 2003 hiện có.

6. Kiến nghị, đề xuất

- Nhà trường cần tạo điều kiện về kinh phí hỗ trợ nâng cấp các máy tính của đơn vị, nhất là các máy tính chuyên phục vụ giảng dạy, thiết kế chương trình ngoại khóa,...

- Tạo điều kiện về thời gian để bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp khác có thời gian tự học, tự thực hành thiết kế, soạn giảng, ... để tăng khả năng chuyên môn, kĩ năng thực hành soạn giảng, thiết kế,...

- Khuyến khích các tổ làm chuyên đề về soạn giảng bằng giáo án điện tử, thi làm các chương trình ngoại khóa giữa các tổ, khuyến khích giáo viên thường xuyên soạn giảng bằng giáo án điện tử,...

- Đề nghị với Bộ, Sở, Phòng Giáo dục tổ chức các chuyên đề nâng cao kĩ năng sử dụng phần mềm dạy học hằng năm cho giáo viên.

                         ............., ngày....tháng...năm...
  Người viết
Đánh giá bài viết
4 21.464
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm