Bài trắc nghiệm chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

1 38

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Bài trắc nghiệm chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Trắc nghiệm chương 1

Câu 1: Nguyên tử có khả năng liên kết nhờ hạt nào

A. Eclectron và notron

B. Proton và electron

C. Electron

D. Tất cả đáp án đúng

Câu 2: Thành phần cấu tạo của hầu hết các nguyên tử

A. Hạt p

B. Hạt electron và notron

C. Hạt proton và notron

D. Cả 3 loại hạt

Câu 3: Chọn đáp án đúng

A. Nhôm là phi kim đơn chất

B. Khí metan được gọi là hợp chất hữu cơ

C. Oxi chiếm khối lượng ít nhất vỏ trái đất

D. Số p = số n

Câu 4: Cho X có số khối là 40. Biết số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 20. Xác định số thứ tự của X trong bảng tuàn hoàn

A. 20            B. 40             C. 21            D. 30

Câu 5: Cho điện tích hạt nhân Cl=17+. Xác định số khối, số e, số e lớp ngoài cùng.

A. Só e=17, số khối là 35.5 số e lớp ngoài cùng là 7

B. Số e=17, số khối là 71, số e lớp ngoài cùng là 8

C. Số e= 18, số khối là 35, số e lớp ngoài cùng là 5

D. Số e=18, số khối là 71, số e lớp ngoài cùng là 6

Câu 6: Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước rồi khuấy đều

A. Bột than và bột sắt

B. Đường và muối

C. Bột đá vôi và muối ăn

D. Tất cả đáp án đều đúng

Câu 7: Photpho có mấy dạng và tồn tại ở những dạng hình thù nào

A. Dạng rắn và dạng tinh khiết

B. Trắng, đỏ, đen

C. Chỉ có đỏ

D. Đáp án A&B

Câu 8: Nguyên tố A có nguyên tử khối gấp 3 lần Beri là

A. Sắt            B. Oxi           C. Nhôm        D. Cacbon

Câu 9: Tính phân tử khối của CH3COOH

A. 60          B. 61           C. 59             D. 70

Câu 10: Dựa vào đấu hiệu nào để phân biệt phân tử của đơn chất và phân tử của hợp chất

A. Hình dạng

B. Kích thước

C. Phân tử khối

D. Số lương nguyên tử của phân tử

Đáp án:

1.C 2.C 3.B 4.A 5.A
6.C 7.D 8.C 9.A 10.D

Hướng dẫn:

Câu 3: vì khí metan là do nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử hidro dựa theo định nghĩa về hợp chất hữu cơ

Câu 4: p + n = 40

→ p + e – n = 20

mà p = e → 2p – n = 20

Suy ra p = n = 20 → X là Ca

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Bài trắc nghiệm chương 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 38
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm