Bản cam kết của hiệu trưởng dịp Tết Nguyên đán 2018

1 1.728

Bản cam kết Tết Nguyên đán của hiệu trưởng

VnDoc.com mời các bạn tham khảo bản cam kết Tết Nguyên đán thực hiện các quy định về an ninh, trật tự an toàn xã hội của hiệu trưởng trong bài viết này. Bản cam kết thực hiện các quy định về an ninh, trật tự an toàn xã hội của hiệu trưởng trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Báo cáo nhanh tình hình tết nguyên đán năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày … tháng … năm 20…

BẢN CAM KẾT
Thực hiện các qui định về an ninh, trật tự an toàn xã hội

(Dùng cho Hiệu trưởng nhà trường)

Kính gửi: Phòng GD&ĐT ………………………………………………....

Họ và tên tôi là:…………………………………….………………………

Chức vụ: Hiệu trưởng trường………………………………………………

Thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán …………………. Tôi đăng kí với PGD&ĐT …………… chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

  1. Không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đèn trời và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.
  2. Không điều khiển các phương tiện giao thông khi không có bằng, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan theo qui định.
  3. Đội mũ bảo hiểm đúng qui định khi ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy. Không đi xe đạp thành hàng 2, 3, 4…trên đường giao thông.
  4. Không tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:

Không hút, tiêm chích các chất ma túy và sử dụng các loại thuốc gây nghiện khác.

Không đánh cờ bạc, số lô, số đề, cá độ bóng đá, bi a và các trò chơi khác được ăn bằng tiền hoặc bằng các hiện vật khác bị cấm.

Không uống rượi, bia, không la cà hàng quán.

  1. Tích cực vận động người thân, bạn bè thực hiện tốt các nội dung đăng kí trên và tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Nếu để nhà trường xảy ra những vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

HIỆU TRƯỞNG    

(Kí, họ và tên, đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo mẫu cam kết không sử dụng pháo nổ, mẫu cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội:

Bản cam kết

Đánh giá bài viết
1 1.728
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm