Bản cam kết xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá

1 1.110

Bản cam kết xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá

Bản cam kết xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Bản cam kết xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá đưa ra các cam kết thực hiện các nội dung về xây dựng cơ sở y tế tại bệnh viện/phòng khám/trạm y tế…

Bản cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện

Bản cam kết

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

CĐCS………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CAM KẾT XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ

KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ

Họ và tên:……………………………………………………….

Khoa/phòng:………………………………………………….....

Đơn vị/Bệnh viện:……………………………………………….

Phường:………………………………………………………….

Thành phố/huyện/Thị xã:…………………………………………

Xin cam kết thực hiện các nội dung về xây dựng cơ sở y tế (Bệnh viện/phòng khám/trạm y tế…) không khói thuốc lá :

  1. Không thực hiện mua bán thuốc lá trong khuôn viên đơn vị.
  2. Không hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị.
  3. Không bắt đầu hút thuốc (nếu chưa hút thuốc).
  4. Thường xuyên nhắc nhở cá nhân vi phạm việc hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị.
  5. Tích cực tham gia các hoạt động trong chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá của đơn vị (văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ, sáng tác văn thơ, tìm hiểu tác hại của khói thuốc lá….)
  6. Không nhận khuyến mãi, tài trợ của các công ty thuốc lá dưới mọi hình thức.

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung trên để xây dựng đơn vị không khói thuốc từ ngày ….. tháng …… năm 20….

Lãnh đạo đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

Công đoàn đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

Người ký cam kết

(ký tên)

Đánh giá bài viết
1 1.110
Bảo hiểm Xem thêm