Bản cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá

1 931

Bản cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Bản cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này là mẫu bản cam kết không khói thuốc lá tại nơi làm việc. Mời các bạn tham khảo.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện

Bảm cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………., ngày ... tháng ... năm 20...

CAM KẾT

Xây dựng Môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá

Thuốc lá và thuốc lào (sau đây gọi chung là thuốc lá) không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi con người mà nó còn tác động mạnh mẽ đến đời sống, kinh tế của mỗi gia đình và toàn xã hội. Do đó, phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm các gánh nặng về bệnh tật, kinh tế do việc sử dụng thuốc lá gây ra.

Ngành y tế có chức năng nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, cần đi tiên phong trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, cụ thể là phải xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Nhận thức sâu sắc điều đó, Đại diện Lãnh đạo khoa, phòng………………………………….. cam kết vận động CBCNVCLĐ trong khoa, phòng gương mẫu đi đầu trong phong trào hành động “Vì môi trường không thuốc lá”, triển khai thực hiện Môi trường cơ sở y tế không thuốc lá vào năm ………. , với mục tiêu:

- Đối với CBCNVCLĐ: 100% CBCNVCLĐ y tế không hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị; năm ……… sẽ giảm trên ……….% số người hút thuốc lá để đến năm…….. tỷ lệ hút thuốc lá đối với nam giới giảm xuống dưới………% và không có nữ giới hút thuốc lá.

- Đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách đến liên hệ và công tác: 100% không hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị.

Để đạt được mục tiêu trên, Đại diện Lãnh đạo khoa, phòng cam kết triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Tuyên truyền về tác hại thuốc lá đến 100% CBCNVCLĐ và tích cực tuyên truyền trong cộng đồng. Vận động cán bộ y tế có trách nhiệm tuyên truyền về tác hại thuốc lá, khuyên bệnh nhân, người thân trong gia đình, bạn bè và mọi người trong cộng đồng không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh.
  2. Thành lập Tổ điều hành triển khai thực hiện môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá khoa, phòng
  3. Xây dựng quy định về môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá.
  4. Khảo sát nắm tình hình sử dụng thuốc lá trong đơn vị
  5. Tổ chức ký cam kết giữa cá nhân CBCNVCLĐ với khoa phòng;
  6. Đưa việc thực hiện về môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá vào nhắc nhở trong các cuộc họp, giao ban, họp bệnh nhân và bình xét thi đua định kỳ của khoa, phòng.
  7. Có hệ thống biển báo cấm hút thuốc trong khuôn viên đơn vị, có các tranh ảnh áp phích, panô….tuyên truyền về tác hại thuốc lá tại khu vực đông người qua lại trong khoa, phòng.
  8. Có hoạt động tư vấn về cai nghiện thuốc lá trong cơ sở y tế.
  9. Nghiêm cấm bán thuốc lá tại các quầy dịch vụ, ăn uống, giải khát trong khoa, phòng.
  10. Không quyết toán tiền mua thuốc lá và có một khoản kinh phí trích từ ngân sách Nhà Nước theo quy định tài chính hiện hành để triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.

Đại diện Lãnh đạo khoa, phòng ………………………………………… phối hợp với Chính quyền đơn vị xin cam kết triển khai thực hiện cơ sở y tế không thuốc lá vào năm 20….

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ               ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG

Đánh giá bài viết
1 931
Bảo hiểm Xem thêm