Bản đồ chuyên đề

Bản đồ chuyên đề (thematic map) là môn học cơ sở của chương trình đào tạo SV ngành Địa lý - Du lịch.

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Giải pháp thể hiện nội dung bản đồ

Chương 3: Phần mềm MapInfo để thành lập bản đồ chuyên đề

Chương 4: Qui trình, phương thức xây dựng bản đồ chuyên đề, biên tập đề cương

Đánh giá bài viết
10 18.513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Học tập Xem thêm