Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

1 6.212

 Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn là biểu mẫu được dùng trong các đơn vị hành chính để báo cáo thành tích hoạt động của cán bộ trong công đoàn cơ sở. Mẫu bản khai thành tích của cán bộ công đoàn được gửi trình lên Ban chấp hành Đảng cấp cao hơn đề nghị tặng thưởng cán bộ có thành tích xuất sắc. Mẫu nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch cũng như thành tích của cán bộ công đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản khai thành tích hoạt động của các bộ công đoàn tại đây.

Báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích tập thể

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng

Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Nội dung cơ bản của bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn như sau:

 BẢN KHAI
THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: …………………………………...................................... Nam/Nữ:…................

Sinh ngày: …………………….....................................………Nơi sinh:……….................

Nguyên quán: …………………………............….............................................................

Thành phần bản thân: ……………………………………….................................................

Dân tộc:…….......................................................………………Tôn giáo:………..............

Trình độ văn hoá:……………………………………............................................................

Ngày tham gia kháng chiến:……………………….............................................................

Ngày vào công đoàn:………………………………………...................................................

Ngày vào Đảng CSVN:……………………………………………..........................................

Chức vụ hiện nay:……………………………………………………………………………..........

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:

Họ và tên Năm sinh Chức vụ, đơn vị công đoàn hiện nay Chức vụ công tác chuyên môn Thời gian công tác CĐ (từ tháng, năm -> tháng, năm) Tổng thời gian đã quy đổi Công tác CĐ liên tục, không liên tục Ghi chú
Chuyên trách Không chuyên trách
                 

Ý kiến của Đảng ủy (Chi bộ) 

 

TM. Đảng ủy (Chi bộ)
 Bí thư 

Xác nhận thành tích và ý kiến
Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS

 

TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch

Đánh giá bài viết
1 6.212
Thủ tục hành chính Xem thêm