Bản nhận xét viên chức hợp đồng - để ký HĐ lao động

1 9.913

Mẫu Bản nhận xét viên chức hợp đồng - để ký HĐ lao động

Để đáp ứng cho việc nhận xét viên chức hợp đồng được dễ dàng hơn thì VnDoc.com xin gửi tới các bạn Mẫu Bản nhận xét viên chức hợp đồng - để ký HĐ lao động mới nhất tạo điều kiện cho việc nhận xét viên chức được dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Đề thi tuyển dụng công chức môn Tiếng Anh năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp THCS phòng GD&ĐT Yên Thành, Nghệ An năm 2015 - 2016

Mẫu Bản nhận xét viên chức hợp đồng - để ký HĐ lao động.

Bản nhận xét viên chức hợp đồng

Nội dung cụ thể của bản nhận xét viên chức hợp đồng:

TRƯỜNG ………..
ĐƠN VỊ (KHOA, TRUNG TÂM)
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------- 

……….., ngày ……tháng…….. năm……… 

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG

(Dùng để ký Hợp đồng lao động)   

Họ và tên viên chức hợp đồng: .................................................................................................

Nhiệm vụ đang đảm trách: ........................................................................................................           

1. Phẩm chất đạo đức    

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

2. Năng lực chuyên môn

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

4. Quan hệ đồng nghiệp

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

5. Hoạt động xã hội, đoàn thể      

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

6.Những hạn chế

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị, chúng tôi đề nghị nhà trường ………………. (tiếp tục, không tiếp tục) ký Hợp đồng lao động với Ông/ Bà ……………………………………. ………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

 

TRƯỞNG BỘ MÔN  

Đánh giá bài viết
1 9.913
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm