Bản tự kiểm điểm cá nhân

253 754.683

Bản tự kiểm điểm cá nhân

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên được dùng khi bạn cần kiểm điểm, trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với bạn. 

Bản kiểm điểm cá nhân 2018 hay còn gọi là bản tự kiểm điểm cá nhân được dùng cho hầu hết các cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm, biết tự nhận ra khuyết điểm của mình, những sai sót mắc phải để rút ra được kinh nghiệm trong thời gian sắp tới. Bản kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào cuối năm trước khi làm báo cáo tổng kết và Bảng đánh giá nhân viên cuối năm.

Bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức

Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Nội dung Bản tự kiểm điểm cá nhân:

Nội dung Bản tự kiểm điểm cá nhân
Bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất

Mời các bạn tham khảo Bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất như sau:

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:.......................................................................................................................

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:....................................................................................

Nhiệm vụ được giao là:................................................................................................

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

  • Khiển trách bằng văn bản;
  • Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
  • Sa thải.

........., ngày........tháng.......năm.......
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Các bạn có thể tải Bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất định dạng .DOC hoặc .PDF để có thể tiện cho việc in ấn, hoặc chỉnh sửa nội dung phù hợp với tình hình thực tế. 

Đánh giá bài viết
253 754.683
Thủ tục hành chính Xem thêm