Bản xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

1 7.174

Bản xây dựng của cá nhân về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bản xây dựng của các nhân về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản xây dựng chuẩn mực đạo đức theo phong cách Hồ Chí Minh cho riêng mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

Nội dung cơ bản của bản xây dựng của các nhân về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh như sau:

ĐẢNG BỘ XÃ ...........

CHI BỘ TRƯỜNG ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

................, ngày...tháng...năm....

BẢN XÂY DỰNG

Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kính gửi: Chi bộ: ......................

- Họ và tên: .....................................................................................................

- Chi bộ: ..........................................................................................................

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Thực hiện Công văn số ............... ngày ............. của Ban Thường vụ Huyện ...............;

- Căn cứ Kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ;

- Tôi xin xây dựng chuẩn mực đạo đức làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể sau:

1. Đối với quê hương, đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa:

- Luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn trung thục với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.

- Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa các nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà xuyên tạc, nói sai, làm sai. Tuyên truyền giáo dục, vận động đảng viên quần chúng làm theo đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Đối với nhân dân:

- Thực hiện tốt việc thống nhất giữa lời nói và việc làm.

- Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác, không được “hứa mà không làm”. Thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh…phải thật thà nhúng tay vào việc”.

- Luôn gần gũi với quần chúng nhân dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân; lắng nghe ý kiến và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

- Chấp hành tốt các quy định của địa phương và nơi cư trú. Tham gia và đóng góp cho các cuộc họp nơi bản thân cư trú.

3. Đối với công việc và đồng nghiệp:

- Luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn bản thân để hoàn thành trách nhiệm, lời hứa trước chi bộ, quần chúng. Khi mắc sai lầm, khuyết điểm thì dũng cảm nhận lỗi và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm.

- Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Không thoái thác, trốn tránh nhiệm vụ. Tự ý thức về các công việc phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng, sai”. Có trách nhiệm với công việc được giao. Tự giác, tự mình cố gắng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm đó.

- Luôn gần gũi, giúp đỡ, biết lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của quần chúng, học hỏi kinh nghiệm của đồng chí, đồng đội.

- Luôn nêu gương trước quần chúng về mọi mặt, trong phong trào luôn tiên phong gương mẫu để quần chúng noi theo.

- Luôn tôn trọng quyền làm chủ của tập thể, tập trung vào tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, không có thái độ quan liêu, không hách dịch, nhũng nhiễu quần chúng.

- Trong công việc luôn thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí nhưng cần phải yêu thương, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa các đảng viên trong chi bộ.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của người Đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng; tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

4. Đối với bản thân:

- Chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc,…Giáo dục thành viên trong gia đình về trách nhiệm xã hội, về ý chí vươn lên trong học tập và công tác. Quan tâm, chăm lo giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là tinh thần tiết kiệm. liêm chính, lòng nhân ái, tình đoàn kết cộng đồng, biết thừa kế, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, quê hương.

- Luôn thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm.

- Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng.

- Luôn xung phong, gương mẫu trong công tác, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.

- Bất kì khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.

Đề nghị các đồng chí trong Chi bộ tham gia đóng góp và giúp đỡ cho bản thân trong quá trình thực hiện các nội dung đã được đăng ký xây dựng./.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG

Đánh giá bài viết
1 7.174
Thủ tục hành chính Xem thêm