Mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm

1 9.970

Mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm

Mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm là mẫu bảng dùng để liệt kê định mức sử dụng văn phòng phẩm của các phòng ban trong doanh nghiệp sử dụng trong một năm. Mẫu bảng nêu rõ số lượng, tên loại văn phòng phẩm, thời gian sử dụng. Mẫu bảng còn nêu rõ định mức sử dụng của mỗi phòng ban và định mức chung do phòng hành chính quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm tại đây.

Mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm

Mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm

Nội dung cơ bản của mẫu bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm như sau:

 Ngày.........tháng........năm 20.....

BẢNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VĂN PHÒNG PHẨM 

STT

Tên loại

Đơn vị


Số lượng

Thời gian sử dụng

Ghi chú

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CỦA MỖI PHÒNG BAN

1

Đục lỗ

Cái

1

2 năm

 

2

Bấm gim nhỏ

Cái

1

2 năm

 

3

Gỡ gim

Cái

1

2 năm

 

4

Kéo cắt giấy

Cái

1

2 năm

 

5

Bìa Abba 7P

Cái

10

1 năm

 

6

Bìa Abba 5P

Cái

10

1 năm

 

7

Giấy vàng A4

Ram

2

1 tháng

 

8

Giấy Notetick

Xấp

1

1 tháng

 

9

Đinh bấm gim lớn

Hộp

1

2 tháng

 

10

Đinh bấm gim nhỏ

Hộp

1

1 tháng

 

11

Bìa cây

Cái

5

1 tháng

 

12

Bìa sơ mi

Cái

5

1 tháng

 

13

Kẹp bướm đen

Hộp

1

1 tháng

 

15

Viết bi

Cây

5

1 tháng

 

16

Viết da quang

Cây

1

3 tháng

 

17

Viết bảng

Cây

1

2 tháng

 

18

Viết xoá

Cây

1

3 tháng

 

19

Bút kim

Cây

2

3 tháng

 

20

Viết chì

Cây

1

2 tháng

 

21

Băng keo 5P

Cuộn

1

3 tháng

 

22

Giấy bìa màu

Tờ

10

1 tháng

 

23

Hồ dán

Ống

1

1 tháng

 

24

Ghim hình tam giác

Hộp

1

1 tháng

 

25

Đĩa mềm vi tính

Cái

2

1 tháng

 

26

Bìa trình ký

Cái

2

1 năm

 

27

Sổ Name Card

Cuốn

2

1 năm

 

ĐỊNH MỨC CHUNG DO PHÒNG HCQT QUẢN LÝ

stt

Giấy trắng A3

Ram

1

1 tháng

 

2

Giấy vàng A4

Ram

5

1 tháng

    Dùng photo

3

Giấy trắng A4

Ram

3

1 tháng

 

4

Mực con dấu

Lọ

1

2 tháng

 

4

Mực máy Photo

Ống

1

1 tháng

 

6

Bơm mực máy in

Ống

2

1 tháng

 

7

Bì thư lớn

Cái

50

1 tháng

 

8

Bì thư vừa

Cái

20

1 tháng

 

9

Giấy giới thiệu

Cuốn

2

1 tháng

 

10

Bì thư nhỏ

Cái

30

1 tháng

 

11

Giấy Fax

Ống

10

1 tháng

 

12

Photo bản vẽ

Bản

 Theo N/c

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Người đề nghị

Trưởng phòng HC

Giám đốc

Đánh giá bài viết
1 9.970
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm