Bảng động từ bất quy tắc lớp 7

Động từ bất quy tắc lớp 7

Động từ bất quy tắc là một trong những phần gây khó dễ đối với người học bởi không có cách nhớ nào khác ngoài việc phải học thuộc chúng. Để hỗ trợ các bạn nhớ từ theo cách có quy tắc, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bảng động từ bất quy tắc lớp 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Chúc các bạn học tốt!

NHỮNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC - CÓ QUY TẮC LỚP 7

I- ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC: (Irregular verbs)

Infinitive verb

(động từ nguyên thể)

Past

(quá khứ)

Meaning

(nghĩa tiếng Việt)

Be

was/were

Là, thì, ở...

Become

became

Trở nên

Begin

began

Bắt đầu

Break

broke

Làm gãy, làm bể

Bring

brought

Mang

Build

built

Xây dựng

Blow

blew

Thổi

Buy

bought

Mua

Catch

caught

Bắt giữ, tóm lấy

Choose

chose

Chọn lựa

Come

came

Đến

Cut

cut

Cắt

Do

did

Làm

Drink

drank

Uống

Eat

ate

Ăn

Fall

fell

Té ngã, trượt

Feel

felt

Cảm thấy

Find

found

Tìm kiếm

Forget

forgot

Quên

Fly

flew

Bay

Get

got

Được, có được

Give

gave

Cho, tặng

Go

went

Đi

Grow

grew

Phát triển, gia tăng

Have

had

Hear

heard

Nghe thấy

Hit

hit

Đánh

Hold

held

Cầm, nắm, giữ 

Hurt

hurt

Làm đau

Keep

kept

Giữ lấy

Know

knew

Biết

Lead

led

Lãnh đạo

Leave

left

Rời khỏi

Lay

laid

Để, đặt

Lend

Lent

Cho mượn, cho vay

Lie

Lay

Nằm

Lose

lost

Mất

Make

made

Làm ra

Mean

meant

Nghĩa là

Meet

met

Gặp gỡ

Pay

paid

Trả tiền

put

put

Đặt, để

Read

read

Đọc

Ride

rode

Lái, cưỡi

Ring

rang

Reo

Rise

rose

Mọc

Run

ran

Chạy

Sew

sew

May vá

Say

Said

Nói

See

saw

Thấy

Sell

sold

Bán

Send

sent

Gửi

Set

set

Đặt, thiết lập

Shine

shone

Chiếu sáng

Shoot

shot

Bắn, đá (bóng)

Shut

shut

Đóng lại

Sing

sang

Hát

Sit

sat

Ngồi

Sleep

slept

Ngủ

Speak

spoke

Nói (tiếng Anh)

Spend

spent

Trải qua

Stand

stood

Đứng

Steal

stole

Ăn cắp

Sweep

swept

Quét (nhà)

Take

took

Dẫn, dắt

Teach

taught

Dạy học

Tell

told

Kể, bảo

Think

thought

Suy nghĩ

Throw

threw

Quăng, ném

Understand

understood

Hiểu

Write

wrote

Viết

Wear

wore

Mặc, đội


II- ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC: (Regular verbs)

Infinitive verb

(động từ nguyên thể)

Past participle (V_ed)

(quá khứ phân từ)

Meaning

(nghĩa tiếng Việt)

Fit

fitted

Vừa vặn

Play

played

Chơi

Stop

stopped

Dừng lại

Study

studied

Học

Stay

stayed

Try

tried

Thử (quần áo), cố gắng

Plant

planted

Trồng

Plan

planned

Lập kế hoạch

Omit

omitted

Bỏ sót, bỏ qua

Permit

permitted

Cho phép

Visit

visited

Viếng thăm

Open

opened

Mở (sách, cửa)

Obey

obeyed

Vâng lời

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bảng động từ bất quy tắc lớp 7. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ...

Đánh giá bài viết
231 26.244
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm