Bảng dự toán chi tiêu mới nhất

Bảng dự toán chi tiêu mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Bảng dự toán chi tiêu mới nhất hiện nay, các bạn có thể tham khảo biểu mẫu bảng dự toán chi tiêu sau đây để áp dụng vào thực tế trong doanh nghiệp hoặc trong cơ quan của nhà nước. Mời các bạn cùng tải về để sử dụng.

Bảng dự toán chi tiêu

Bảng dự toán chi tiêu mới nhất

Nội dung chi tiết của Bảng dự toán chi tiêu mới nhất:

BẢNG DỰ TOÁN CHI TIÊU
(Kèm theo giấy xin ứng hoặc thanh toán)

Ðề tài: .............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Ứng hoặc chi lần thứ: ....................................................................................................................

Mục Tiểu mục Nội dung Số tiền (đ) Ghi chú
         
         
         
         
         
         
         
         
    Tổng cộng    

Tổng số tiền bằng chữ: .......................................................................................................................

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

Chủ nhiệm đề tài
Người lập bảng
Đánh giá bài viết
1 7.744
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm