Bảng giá thu khám bệnh, chữa bệnh BHYT thống nhất giữa các BV đồng hạn trên toàn quốc

SỞ Y TẾ ...
BỆNH VIỆN .....
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
Theo thôngsố 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018
(Áp dụng từ này 15/07/2018)
STT
TEN DICH VỤ KỸ THUẬT
(THEO TT15)
GIÁ DVKT ÁP DỤNG
BỆNH NHÂN CÓ BHYT
(THEO TT15)
I
KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH
1

33,100
2

200,000
II
KHUNG GÍA MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
1

615,600
2


373,900
3

194,900

194,900
4

175,400
5

265,100
6

241,400
7

210,100
8

188,400
III
CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH
SIÊU ÂM
1

38,000
2

176,000
3

70,000
4

79,500
CHỤP X-QUANG SỐ HÓA
1

62,000
2

94,000
3

119,000
4

396,000
5

594,000
6

371,000
CHỤP CẮT LỢP VI TÍNH, CHỤP MẠCH, CỘNG HƯỞNG TỪ
1

1,300,000
2

2,200,000
MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÁC
1

139,000
2

91,000
IV
CÁC THỦ THUẬT, DỊCH VỤ NỘI SOI
1

392,000
2

194,000
3

100,000
4

136,000
5

106,000
6

30,000
7

85,400
8

78,000
9

104,000
10

104,000
11

131,000
12

198,000
13

136,000
14

89,500
15

185,000
16

228,000
17

249,000
18

793,000
19

937,000
20

704,000
21

533,000
22

533,000
23

458,000
24

1,078,000
25

169,000
26


145,000
27

85,400
28

640,000
29

1,113,000
30

904,000
31

55,000
32

79,600
33

129,000
34

174,000
35

227,000
36

172,000
37

106,000
Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
1

42,000
2

61,300
3

60,000
4

37,000
5

33,000
6

41,500
7

41,500
8

24,300
9

38,000
10

52,400
11

122,000
12

42,000
13

27,300
14

29,000
15

29,000
16

29,000
17

61,300
18

38,000
19

45,000
V
PHẨU THUT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
1

173,000
2

1,237,000
3

2,586,000
4

947,000
5

3,554,000
6

2,677,000
7

109,000
8

3,937,000
9


5,378,000
10

1,960,000
11


5,830,000
12

4,522,000
13

781,000
14

783,000
15

206,000
16

753,000
17

805,000
18

389,000
19

267,000
20

2,155,000
21

681,000
22

798,000
23

5,873,000
24

146,000
25

257,000
26

927,000
27

675,000
28

1,114,000
29

3,941,000
30

877,000
31

636,000
32

191,000
33

430,000
34

2,658,000
35

2,363,000
36

1,525,000
37

1,810,000
38

2,673,000
39

536,000
40

2,638,000
41


2,524,000
42

82,100
43

541,000
44

2,728,000
45

2,147,000
46

3,282,000
47

716,000
48

331,000
49

4,285,000

Bảng giá thu khám bệnh, chữa bệnh BHYT thống nhất giữa các bệnh viện đồng hạn

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bảng giá thu khám bệnh, chữa bệnh BHYT thống nhất giữa các BV đồng hạn trên toàn quốc để bạn đọc cùng tham khảo và có thể biết rõ hơn về bảng giá thu khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế thống nhất giữa các bệnh viện. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đánh giá bài viết
1 13
Bảo hiểm Xem thêm