Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

3 10.482

Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn được Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/07/2012. Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa này liệt kê danh sách hàng hóa được cập nhật nhưng không có hóa đơn xuất kèm, mời bạn đọc theo dõi nội dung chi tiết.

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

Tháng..............Năm..............

Tên cơ sở kinh doanh:.........................................................................................................................

Mã số:................................................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:................................................................................................................

Người tổ chức thu mua:.......................................................................................................................

Điện thoại:...........................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
3 10.482
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm