Bảng lãi suất ngân hàng Techcombank 2019

1 133

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank 

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank 2019 là bao nhiêu? Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của VnDoc để xem mức lãi suất gửi tiết kiệm Techcombank mới nhất.

Bảng lãi suất gửi tiết kiệm Techcombank 2019

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Áp dụng lãi suất từ 0h00 Ngày 13/04/2019

Biểu lãi suất áp dụng trên toàn hệ thống (%/ năm)

Bảng lãi suất TechcombankMức lãi suất ngân hàng Techcombank 2019

Bảng lãi suất online ngân hàng Techcombank 2019

Bảng lãi suất online TechcombankCách tính lãi gửi ngân hàng Techcombank

(*) Lãi suất áp dụng cho khoản tiền gửi mở mới

(**) Lãi suất áp dụng cho khoản tiền gửi mở mới / tiền gửi quay vòng của KH ưu tiên và KH thường tương ứng theo từng sản phẩm; mức tiền gửi và kỳ hạn .

(***)Lãi suất áp dụng cho khoản tiền gửi duy trì kỳ lĩnh lãi.

(ii) Áp dụng cho khoản tiền gửi của KH đáp ứng điều kiện: KH gửi mới tiết kiệm Thường hoặc Phát Lộc bằng đồng Việt Nam (VND) qua hình thức giao dịch trực tuyến và có giao dịch thanh toán qua thẻ Techcombank Debit. Việc gửi tiền và thanh toán qua thẻ ghi nợ phải được ghi nhận thành công trên hệ thống của TCB trong cùng 1 tháng. Lãi suất sẽ được điều chỉnh vào tháng liền kề tiếp theo và sẽ được thông báo qua SMS đến số điện thoại khách hàng đăng ký với Techcombank.

(iii) Áp dụng cho khoản tiền gửi mở mới từ 100 triệu của KH từ đủ 50 tuổi trở lên

Lưu ý: Bảng lãi suất mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh Techcombank hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1800.588.822 để biết lãi suất cập nhật nhất.

Ngân hàng Techcombank thông báo thay đổi phương pháp tính lãi suất tiền gửi có kỳ hạn theo thông tư số 14/2017/TT – NHNN ngày 29/09/2017 như sau:

QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI hiệu lực ngày 01/01/2018.

1. Thời hạn tính lãi:

Được xác định từ ngày Techcombank nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

2. Công thức tính lãi:

Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) / 365

Trong đó:

(i) Lãi suất tính lãi: được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Lãi suất tính lãi được quy định cụ thể tại Sổ tiết kiệm/Thẻ tiền gửi và được điều chỉnh theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

(ii) Số dư thực tế: là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi.

(iii) Số ngày duy trì số dư thực tế: là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.

Đối với khoản tiền gửi có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, số tiền lãi của kỳ tính lãi (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

Đánh giá bài viết
1 133
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm