Bảng thanh toán tiền lương tự động Bảng tính lương tự động

Giới thiệu

Bảng thanh toán tiền lương tự động

Bảng thanh toán tiền lương tự động là bảng tính lương hàng theo tháng excel có sẵn công thức, các bạn chỉ cần điền số tình hình thực tế là có thể tính lương nhân viên nhanh gọn và dễ dàng, không cần tốn quá nhiều công sức để tính ra đúng số tiền lương trả hàng tháng cho mọi người. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bảng thanh toán tiền lương tại đây.

Bảng cân đối kế toán

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200

Mẫu giấy xác nhận lương

Theo đó: Bảng thanh toán tiền lương tự động được gửi đến các bạn sẽ bao gồm 2 bản Excel Bảng chấm công bảng thanh toán tiền lương có sẵn công thức đi kèm và bên cạnh có có thêm bảng tính và thanh toán tiền lương bao gồm cả tiền phụ cấp, phân chia theo cấp quản lý Qua đó các bạn có thể tham khảo: Cách làm bảng tính lương hàng tháng trên Excel

Do điều kiện hiển thị nên VnDoc chỉ có thể trích dẫn một phần tài liệu để các bạn có thể xem qua. Tài liệu chi tiết mời các bạn tải về để tham khảo. Mong các bạn lưu ý và thông cảm.

Công ty: XXX

Địa chỉ: YYY

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng....năm......

STT Họ và tên Chức vụ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2
1 A     x x x x x x   x
2 B     x x x x x x   x
3 C     x x x x x x   x
4 D     x x x x x x   x
5 E     x x x x x x   x
6 F     x x x x x x   x
7 G     x x x x x x   x
 8  H      x  x  x  x  x  x    x
                       
                       
  Tổng                    

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng ....năm

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY LÀM LƯƠNG CƠ BẢN LƯƠNG THỰC TẾ
      Theo quy định Thực tế Đóng BH Lương theo HĐ  
I.Bộ phận văn phòng
1 A 0 26 26 3,317,000 15,000,000 15,000,000
2 B 0 26 26 3,317,000 14,000,000 14,000,000
3 C 0 26 26 3,317,000 13,000,000 13,000,000
4 D 0 26 26 3,317,000 12,000,000 12,000,000
5 E 0 26 26 3,317,000 11,000,000 11,000,000
6 F 0 26 26 3,317,000 10,000,000 10,000,000
7 G 0 26 26 3,317,000 9,000,000 9,000,000
8 H 0 26 26 3,317,000 8,000,000 8,000,000
II. Bộ phận bán hàng        
 1.              
 2.              
               
               
   Tổng cộng        26,536,000  92,000,000  92,000,000

Bảng thanh toán tiền lương bao gồm cả tiền phụ cấp

STT Họ và tên Chức vụ Lương chính Phụ cấp ...
Trách nhiệm Ăn trưa Điện thoại Xăng xe
A Bộ phận quản lý   30.900.000 6.000.000 8.000.000 3.500.000 2.400.000 ...
1 Hoàng Trung Thất 6.000.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 ...
2

Lã Văn Nam

PGĐ 5.000.000 2.000.000 1.300.000 800.000 400.000 ...
3 Nguyễn Đức Việt KTT 4.500.000 1.000.000 1.200.000 600.000 300.000 ...
  ........              
B Bộ phận bán hàng   12.600.000 1.500.000 3.200.000 1.600.000 1.700.000 ...
1 Vũ Đức Long TPDKD 5.000.000 1.500.000 1.200.000 800.000 800.000 ...
2 Nguyễn Văn Hiệp NVKD 3.800.000   1.000.000 500.000 600.000 ...
3 Nguyễn Đức Trung NVBH 3.800.000   1.000.000 300.000 300.000 ...
  Tổng A+B   43.500.000 7.500.000 11.200.000 5.100.000 4.100.00 ...

Mời bạn đọc cùng tải về bản XLS và bản PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của bảng tính và thanh toán tiền lương

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng thanh toán tiền lương tự động để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán