Bảng theo dõi kết quả người được cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bảng theo dõi kết quả người được cách ly tại nhà/nơi lưu trú được lập ra để theo dõi tình hình sức khỏe của những người bị cách ly trong vòng 14 ngày. Bảng bao gồm các thông tin: Ngày giám sát, thân nhiệt đo được, triệu chứng nghi ngờ.....

1. Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú là gì?

Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú là tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân tại nhà theo quy định của pháp luật. Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm.

2. Bảng theo dõi kết quả người được cách ly tại nhà/nơi lưu trú

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ/NƠI LƯU TRÚ

Ngày bắt đầu cách ly: ……/……/……

Họ và tên người được cách ly: …………………………………………………………….

Số điện thoại người được cách ly: ………………………………………………………...

Họ và tên người theo dõi: ………………………………………………………………..

Số điện thoại để liên hệ khi có các triệu chứng nghi mắc bệnh: ………………………….

Thứ tự ngày theo dõi Ngày giám sát Thân nhiệt đo được* Có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh (Sốt; ho; đau họng; hắt hơi - sổ mũi; đau người - mệt mỏi ớn lạnh; khó thở) Nếu có ghi rõ Sức khỏe bình thường (Không có triệu chứng nghi ngờ) Nếu không có ghi Ca bệnh nghi ngờ* Vắng mặt** (Nếu vắng mặt báo ngay cho lãnh đạo phụ trách)
Ngày 1 ……/…../2020          
Ngày 2 ……/…../2020          
Ngày 3 ……/…../2020          
Ngày 4 ……/…../2020          
Ngày 5 ……/…../2020          
Ngày 6 ……/…../2020          
Ngày 7 ……/…../2020          
Ngày 8 ……/…../2020          
.............. ..................          

3. Mẫu bản theo dõi hình sức khỏe người được cách ly tại nhà

Mẫu bản theo dõi hình sức khỏe người được cách ly tại nhà

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 44
Thủ tục hành chính Xem thêm