Bảng thống kê lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và khu vực chữa cháy

Mẫu số 3: Bảng thống kê lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và khu vực chữa cháy

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số 3: Bảng thống kê lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và khu vực chữa cháy được ban hành kèm theo Thông tư 39/2016/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Bảng thống kê lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và khu vực chữa cháy

Các lực lượng tham gia chữa cháy

Thời gian đến đám cháy

Quân số

Phương tiện

Nhiệm vụ chính được giao

Khu vực chữa cháy

Thời gian bắt đầu chữa cháy

Thời gian rút khỏi đám cháy

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

             

Các lực lượng khác

             
               
               

THỐNG KÊ KHU VỰC CHỮA CHÁY

Khu vực chữa cháy số …

Chỉ huy

Nhiệm vụ chính

Số lượng

Số lượng các lăng

CBCS

Tổ chữa cháy

Tổ mặt nạ

Lăng A

Lăng B

Lăng giá

Lăng phun bọt

Các loại khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

                     
                     
                     

TRỰC CHỈ HUY ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ TRỰC THÔNG TIN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bảng thống kê lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và khu vực chữa cháy

Bảng thống kê lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và khu vực chữa cháy

Đánh giá bài viết
1 251
Thủ tục hành chính Xem thêm