Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân tiểu học

1 6.391

Mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên 2019

Sau khi hoàn thành khóa học bồi dưỡng thường xuyên thì các thầy cô sẽ phải làm báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân. Sau đây là biểu mẫu báo cáo kiến thức bồi dưỡng thường xuyên cá nhân tiểu học VnDoc đã sưu tầm xin gửi đến các bạn cùng tham khảo.

TRƯỜNG TIỂU HỌC…………

TỔ KHỐI….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ NỘI DUNG 

VẬN DỤNG KIẾN THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2018 - 2019

Họ và tên : …………………... Ngày sinh: …………………

Trình độ chuyên môn:………. Năm vào ngành:…………...

Chức vụ: ………… Tổ chuyên môn: Tổ khối ….

Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2018 - 2019: Dạy lớp…….

Căn cứ công văn số 14/HD-PGDĐT ngày 04/09/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo………… về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2018- 2019 của Trường Tiểu học ……………..

Căn cứ kế hoạch đăng kí của bản thân, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện BDTX cá nhân năm học 2018-2019 như sau:

Chuyên đề: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp tiểu học.

Phần 1: Kiến thức, kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu

BDTX:

Sau quá trình nghiên cứu về Chuyên đề: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2018 cấp tiểu học. Bản thân tôi đã tiếp thu được những kiến thức và kĩ năng sau:

A. Nhiệm vụ chung

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi

đua

1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc Chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Tăng cường kiểm tra công tác thu đầu năm học và kiểm tra xử lý các khoản thu không đúng quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

- Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt

động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.

Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 ban hành kế hoạch triển khai

Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" của ngành giáo dục; Kế hoạch 152/KH-SGDĐT ngày 11/10/2017 của Sở GDĐT về triển khai giảng dạy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường phổ thông.

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật.

- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức 1 "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới ở tiểu học và vui thích khi được đi học.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Trong đó, dành thời gian tổ chức lễ đón học sinh lớp 1, tạo ấn tượng và cảm xúc cho học sinh.

II. Thực hiện chương trình giáo dục

Chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Tiếp tục chỉ đạo đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

- Trên cơ sở đánh giá hai năm thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học cần rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong việc đánh giá, xếp loại học sinh.

- Trong quá trình thực hiện, vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của giáo viên, sĩ số lớp học, vùng miền; thực hiện theo khả năng cho phép trong việc đánh giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, giáo viên có nhiều thời gian quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

2. Lựa chọn và triển khai các mô hình, phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện tại địa phương

- Các cơ sở giáo dục tiểu học nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các mô hình, các phương pháp dạy học tích cực như: Mô hình trường học mới, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học Mĩ thuật, thư viện thân thiện... một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả; không áp đặt một cách máy móc.

- Kiên quyết không triển khai các phương thức giáo dục, phương pháp dạy học nêu trên ở những cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các điều kiện đảm bảo.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, Tin học, đặc biệt là tiếng Anh

- Tiếp tục triển khai dạy và học Ngoại ngữ, Tin học, đặc biệt là tiếng Anh để chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để hội nhập sâu với khu vực và quốc tế. Tiếp tục triển khai dạy học tiếng Anh 4 tiết/tuần cho 28 trường tiểu học và triển khai mới ở 05 trường tiểu học (32/32 trường tiểu học triển khai tiếng Anh 4 tiết/tuần, tỉ lệ 100,0%). Triển khai nhân rộng các mô hình trường điển hình về dạy học ngoại ngữ trên cơ sở tận dụng, phát huy tối đa hiệu quả các điều kiện hiện có của mỗi trường.

4. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành một cách hợp lý

- Trên cơ sở hướng dẫn của Sở GDĐT về việc tinh giản, lược bớt những nội dung trùng lặp, không phù hợp đối với học sinh tiểu học; nhưng không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả... nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh.

- Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ chuyên môn trong trường hoặc giữa các trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Khuyến khích giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.

5. Các đơn vị tổ chức rà soát CSVC, đội ngũ giáo viên đảm bảo các điều kiện để chuẩn bị cho thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Các địa phương cần tập trung triển khai rà soát để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trình độ đào tạo của giáo viên, nâng cao chất lượng dạy, học 2 buổi/ngày để đảm bảo các điều kiện để chuẩn bị cho thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Về chuẩn bị đội ngũ giáo viên, hiệu trưởng các trường tiểu học chủ động rà soát, Phòng GDĐT tổng hợp cụ thể số lượng đội ngũ giáo viên, xác định nhu cầu về đội ngũ đáp ứng theo lộ trình thực hiện đổi mới giáo dục. Đồng thời có biện pháp giải quyết số giáo viên thừa, thiếu của từng trường, đảm bảo áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước mắt, năm học 2019-2020 khối lớp 1 dạy 2 buổi/ngày và khối lớp 2, 3, 4 và 5 ở những năm tiếp theo – Đảm bảo tỉ lệ 1,5 GV/lớp.

- Đối với các trường phải tập trung thực hiện mục tiêu dạy học 02 buổi/ngày. Trước mắt, Phòng GDĐT các rà soát tổng hợp số liệu cụ thể về phòng học đảm bảo đủ phòng học dạy 2 buổi/ngày ở lớp 1 năm học 2019-2020 và lớp 2 ở năm học 2020-2021.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới công tác quản lý giáo dục

- Các đơn vị cần tích cực đổi mới hơn nữa công tác quản lý, quản trị trường học, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày

Thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Các trường tiểu học có đủ điều kiện về phòng học được chọn dạy 2 buổi/ngày ở 2 khối lớp:

. Lớp 1

. Lớp 5 hoặc lớp 2

+ Khuyến khích dạy 2 buổi/ngày toàn trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

+ Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,…

+ Đối với những vùng khó khăn, vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cần lưu ý tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăng cường tiếng Việt bằng nhiều hình thức, đa dạng và phong phú để học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt.

- Các đơn vị chủ động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học.

7. Tiếp tục xây dựng và quản lý môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng

- Các đơn vị trường tiểu học xây dựng và quản lý tốt môi trường giáo dục dân chủ, an toàn và thân thiện.

- Cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học...

III. Sách, thiết bị dạy học

1. Sách

Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh :

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt 1 (T1)

Tiếng Việt 2 (T1)

Tiếng Việt 3 (T1)

Tiếng Việt 4 (T1)

Tiếng Việt 5 (T1)

Tiếng Việt 1 (T2)

Tiếng Việt 2 (T2)

Tiếng Việt 3 (T2)

Tiếng Việt 4 (T2)

Tiếng Việt 5 (T2)

Vở Tập viết 1(T1)

Vở Tập viết 2(T1)

Vở Tập viết 3(T1)

Đạo đức 4

Đạo đức 5

Vở Tập viết 1(T2)

Vở Tập viết 2 (T2)

Vở Tập viết 3(T2)

Lịch sử-Địa lí 4

Lịch sử-Địa lí 5

Toán 1

Toán 2

Toán 3

Toán 4

Toán 5

Tự nhiên-Xã hội 1

Tự nhiên-Xã hội 2

Tự nhiên-Xã hội 3

Khoa học 4

Khoa học 5

     

Âm nhạc 4

Âm nhạc 5

     

Mĩ thuật 4

Mĩ thuật 5

     

Kĩ thuật 4

Kĩ thuật 5

- Các trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.

Nơi có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

- Khuyến khích các trường áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”… phù hợp điều kiện thực tế.

2. Thiết bị dạy học

Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thực hiện Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn

quốc gia

1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 về Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

2. Xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia

- Đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia được 5 năm, tiến hành kiểm tra, rà soát, công nhận lại và lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 và Mức độ 2.

Phần 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục:

- Giúp giáo viên có định hướng tốt hơn trong việc xác định những việc cần làm và không nên làm trong qui chế chuyên môn.

- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp tiểu học còn giúp giáo viên thực hiện tốt công tác giảng dạy, nâng cao sự hiểu biết về qui định của ngành, những phẩm chất đạo đức của nhà giáo, đưa ra những mục tiêu mà giáo viên cần phấn đấu thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy cho học sinh.

Trên đây là nội dung tiếp thu và vận dụng của cá nhân. Tôi xin thông qua và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ.

                                                     …………, ngày ….. tháng … năm 2019

Đánh giá bài viết
1 6.391
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm