Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn năm học 2018-2019

1 15.852

Mẫu báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn

Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn được sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Báo cáo sơ kết học kì 1 tổ chuyên môn đưa ra số liệu tổng quan, thuận lợi, khó khăn và thành tích đạt được trong học kì 1 vừa qua.

Kịch bản chương trình lễ sơ kết học kì 1 năm học 2018-2019

TRƯỜNG …………………….

TỔ: TỰ NHIÊN 

Số: …/BC-THPT.TN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học 20…-20… 

A/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

I/ Tình hình nhân sự tổ:

- Cấu trúc tổ:

- Giáo viên đạt chuẩn: …

- Tổng số thành viên trong tổ: Nữ: …; Nam: …

- Dân tộc kinh: ...; dân tộc khác: ...

- Đảng viên: ...

- Biên chế chính thức: ... (... phó HT; hợp đồng: ...; nghỉ phép: ... (nghỉ sinh)).

- Công đoàn viên: ...

- Tổ trưởng: ....................................................................................................

- Tổ phó: ........................................................................................................

- Thư ký: ........................................................................................................

II/ Những thuận lợi và khó khăn:

1/ Thuận lợi :

 • Được sự quan tâm và giúp đỡ của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường.
 • Có đội ngũ GV trẻ, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có trình độ đạt chuẩn.
 • Có tinh thần đoàn kết tốt, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, lối sống lành mạnh, giản dị.
 • Về học sinh: Đa số các em ngoan ngoãn, lễ phép chịu khó.
 • Được sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh.

2/ Về khó khăn:

 • Có nhiều biến động về nhân sự.
 • GV nữ trong tuổi sinh con, đang nuôi con nhỏ.
 • Trang thiết bị giảng dạy còn thiếu; Quản lý thiết bị chưa có.
 • Chưa có phòng bộ môn để sinh hoạt.
 • Tổ gồm nhiều bộ môn nên còn nhiều khó khăn trong quản lý.
 • Một số bộ môn còn thiếu giáo viên.
 • Một số thành viên trong tổ chưa thực hiện triệt để các giải pháp hữu ích làm thay đổi căn bản phương pháp dạy học.
 • Chất lượng đầu vào thấp; Sự chủ động, tích cực của HS trong các bài học chưa cao; kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong học tập còn thấp; kĩ năng thực hành còn hạn chế; khả năng tự học chưa cao,...

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

I/ Chính trị tư tưởng:

 • Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi sinh hoạt chính tri, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng nắm bắc kịp thời chính sách của chính phủ, của nghành, của địa phương. Tích cực tham gia sinh hoạt, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
 • Tham gia đầy đủ các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường.
 • Nội bộ tổ đoàn kết, có tình thần tương thân tương ái, phấn đấu vì sự nghiệp chung.

II/ Công tác chuyên môn:

1/ Việc thực hiện chương trình môn học

 • Tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn của năm, học kì, tháng, tuần và cụ thể hoá để thực hiện.
 • Các thành viên đều thực hiện tốt chương trình môn học, lên lịch báo giảng kịp thời theo quy định.
 • Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp.
 • Phân công ra đề kiểm tra, tham gia coi kiểm tra học kì nghiêm túc, đúng quy chế.
 • Kiểm tra, chấm, chữa, trả bài đúng thời gian, cho điểm khách quan, công bằng đối với từng đối tượng học sinh.
 • Lên lịch dự giờ theo tháng, tuần đối với các giáo viên.
 • Phân công dạy thay kịp thời cho những giáo viên nghỉ phép hay đi công tác.
 • Yêu cầu thành viên tổ đăng ký tiết dạy bù đối với một số môn còn chậm.

2/ Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

 • Thực hiện nghiêm túc họp Tổ Chuyên môn 2 lần/tháng.
 • Tổng số tiết dự giờ: … tiết (giỏi: … tiết, khá: … tiết, đạt: … tiết).
 • Kiểm tra hồ sơ tổ viên: giỏi: …, khá: …, đạt: ... (kiểm tra hồ sơ mỗi tổ viên 2 lần/1 học kì)
 • Sinh hoạt chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm học 20…- 20...

+ Chuyên đề 2: Tổ chức cuộc thi “Olympia tập thể” thuộc bộ môn học khoa học tự nhiên đối với học sinh.

 • Công tác dạy thêm: Thực hiện theo kế hoạch Nhà trường.
 • Những thiếu sót cần chấn chỉnh:

+ Họp tổ còn thụ động, ít tham gia phát biểu ý kiến.

+ Nội dung họp chưa sâu.

+ Tự đi dự giờ học hỏi còn ít.

+ Kết quả thi học kỳ ở lớp 12 còn quá thấp (đặt biệt môn Lý, Sinh, Hoá).

+ Kết quả trung bình môn còn thấp. (đặt biệt môn Lý)

III/ Kết quả học tập bộ môn của học sinh (điểm TB cuối HKI năm học 20…-20…)

Khối
lớp

Môn

TSHS

Giỏi

Khá

Trung bình

Trên TB

Yếu

Kém

Không XL

T.s

T l %

T.s

T l %

T.s

T l %

T.s

T l %

T.s

T l %

T.s

T l %

T.s

T l %

10

                               
                               
                               
                               
                               
                               

11

                               
                               
                               
                               
                               
                               

12

                               
                               
                               
                               
                               
                               

Tổng

                               
                               
                               
                               
                               
                               

IV/ Đánh giá hoạt động chuyên môn của tổ

1/ Kết quả:

 • Hoàn thành các công việc được giao.
 • Có tinh thần học hỏi nâng cao chuyên môn.
 • Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau.
 • Có mối quan hệ thân thiện, đúng mực với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh học sinh.
 • Tham gia nhiệt tình các phong trào Đoàn, Nhà trường đề ra.
 • Hoàn thành điểm và các báo cáo đúng thời gian quy định.

2/ Những điểm cần khắc phục:

 • Mạnh dạn hơn khi hội họp.
 • Cần năng động sáng tạo hơn trong quản lý tổ chuyên môn.
 • Sinh hoạt tổ chuyên môn cần có chủ đề trọng tâm (đặt biệt là tìm phương pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn)
 • Tăng cường thao giảng, dự giờ thăm lớp.
 • Cần quan tâm chú ý nhiều hơn đến học sinh yếu kém.
 • Bổ sung một số hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định.
 • Kết quả thi học kỳ 1 ở lớp 12 còn thấp.

V/ Kiến nghị với lãnh đạo trường:

 • Tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý tổ chuyên môn một cách đồng bộ trong toàn trường.
 • Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát giảng dạy của giáo viên.
 • Kế hoạch của nhà trường cần có chiều sâu và chi tiết hơn nữa để các tổ chuyên môn chủ động tổ chức thực hiện.
 • Cần có kế hoạch bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho giáo viên.

Trên đây là báo cáo sơ kết học kì 1 năm học 20…-20… của tổ …………. Kính chuyển lên BGH xem và duyệt cho tổ. Nội dung nào còn thiếu hoặc sai sót tổ xin chỉnh sửa.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Tổ phó;
 • Dán bản thông báo của tổ;
 • Lưu hồ sơ tổ.

NGƯỜI BÁO CÁO

Tổ trưởng    

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm tại VnDoc.com. Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm được lập vào cuối học kỳ 1 của mỗi năm học, đây là biên bản báo cáo về tình hình học tập và tham gia các hoạt động cũng như sĩ số học sinh do lớp mình chủ nhiệm. Qua đó, quý giáo viên sẽ đưa ra phương hướng hoạt động của học kì 2 và nêu lên những ý kiến của mình.

Đánh giá bài viết
1 15.852
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm