Báo cáo tham luận Đại hội chi bộ trường THPT Việt Đức

Tham luận đại hội chi bộ

Báo cáo tham luận Đại hội chi bộ thuộc Chi bộ Trường THPT Việt Đức tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ giúp các bạn có thêm những kinh nghiệm trong việc viết Báo cáo tham luận.

Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ

Biên bản họp chi bộ

ĐẢNG BỘ HUYỆN CƯ KUIN
CHI BỘ TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC
***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
------------

............, ngày ..........tháng..........năm..........

BÁO CÁO THAM LUẬN
Chi bộ Trường THPT Việt Đức tích cực thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC
NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể Đại hội!

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Chi bộ Trường THPT Việt Đức tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cư Kuin, nhiệm kỳ 2010 - 2015, lập thành tích thiết thực trong xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa xã hội huyện nhà. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị của Bộ Chính trị đã tác động tích cực và mạnh mẽ vào đời sống toàn Đảng, toàn quân & nhân dân cả nước trong những năm qua. Mục đích của cuộc vận động là: “Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”. Mục đích cao hơn, lâu dài, rộng lớn hơn của cuộc vận động là xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển của xã hội.

Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động của Chi bộ Trường THPT Việt Đức đã đạt được một số kết quả như sau:

Nhận thức của cán bộ đảng viên và công nhân viên và học sinh đã được nâng cao, ý thức tự giác trong công việc dạy và học của giáo viên và học sinh đã phát huy mạnh mẽ. Giáo viên lên lớp đúng giờ, soạn bài, chấm trả bài nghiêm túc, dạy đúng đủ chương trình; thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. Đội ngủ thầy cô yêu nghề hơn, thân thiện với học trò hơn. Học trò yêu trường yêu lớp hơn, cùng nhau thi đua trong học tập và lao động, trung thực với kết quả học tập của chính mình đó là kết quả có tiến bộ rõ nét nhất.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường đã có chuyển biến tích cực như tiết kiệm điện,... đoàn kết tham gia xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; mạnh dạn đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham ô, quan liêu, lãng phí.

Về việc học học tập trong thời gian qua:

Tổ chức học tập các chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức là văn minh”. Tham gia viết bài tìm hìm hiểu về “Tác phẩm Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” “80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng Sản Việt Nam”. Đó là những đợt học tập chính trị sâu rộng trong Chi bộ và trong toàn trường. Qua học tập cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh đã chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống và chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên. Góp phần tham gia có hiệu quả vào công tác ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống và hoàn thành nhiệm vụ ở nhà trường. Chi bộ chỉ đạo thực hiện các buổi tham ngoại khóa học tập về Văn học, Lịch sử, GDCD,… những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ được kể trong mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ, và các buổi chào cờ đầu tuần đối với học sinh toàn trường.

Về việc làm theo, trong ba năm qua, cuộc vận động đã góp phần thiết thực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Việc tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã và đang diễn ra trong hoạt động hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh. Cấp ủy đã quan tâm đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Tinh thần tự giác, tự phê bình nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên có tiến bộ.

Mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên đã thực hiện đúng phương châm của ngành: “Kỷ cương - tình thương – trách nhiệm”; “Thi đua dạy tốt – học tốt”, xây dựng hình ảnh người thầy, thân thiện, thông minh và sáng tạo.

Các phong trào thi đua lập thành tích trong công tác dạy và học phát triển mạnh mẽ: Đó là phong trào thao giảng, thảo luận chuyên đề cấp tổ, ngoại khóa học tập các tổ bộ môn như Văn học, Lịch sử, GDCD, Toán, Hóa, Lí, Sinh,... phong trào thể dục thể thao, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh… đã được các tổ chuyên môn và giáo viên hưởng ứng nhiệt tình và sôi nổi tạo nên một không khí thi đua học tập trong Nhà trường. Có những công trình nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm đã được áp dụng rộng rãi.

* Mục tiêu trong thời gian tới

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu trong đảng viên, cán bộ công nhân viên và trong toàn trường với các nội dung chính sau đây:

  • Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của chi bộ, Ban giám hiệu và trong toàn trường.
  • Thứ hai, đề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ chốt trong nhà trường.
  • Thứ ba, tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh cuộc vận động gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2010 và giai đoạn tiếp theo.
  • Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng hơn về các nội dung của cuộc vận động trong Đảng và trong nhà trường.
  • Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh học tập và chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
  • Thứ sáu, đẩy mạnh học tập và chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức là văn minh”
  • Thứ bảy, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”
  • Thứ tám, thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và các hoạt động làm theo lời Bác.
  • Thứ chín, không ngừng bồi đắp lòng nhân ái, tình yêu quê hương đất nước cho cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường, thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt quan tâm giáo dục cho học sinh, dạy cho các em biết về chủ quyền biển đảo của của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

* Biện pháp thực hiện

1. Tăng cường học tập chủ nghĩa Mac – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường:

Tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ kính yêu do Huyện ủy, Tỉnh ủy tổ chức. Qua đó mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bồi đắp lòng nhân ái, lòng vị tha, phấn đấu cho lý tưởng tất cả vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước:

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ các phong trào thao giảng, thảo luận chuyên đề cấp tổ, ngoại khóa học tập, phong trào thể dục thể thao, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nghiên cứu khoa học, đạt kết quả cao. Đảng viên là những chiến sĩ tiên phong trong các phong trào thi đua của nhà trường.

3. Duy trì nề nếp sinh hoạt của Chi bộ:

Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn để đánh giá, kiểm điểm những việc làm được và chưa được của Chi bộ trong tháng, quý. Nâng cao chất lượng của cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ trong Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên; phân công đảng viên đảm nhận từng công việc cụ thể để xây dựng tập thể sư phạm nhà trường ngày càng vững mạnh, trên cơ sở đó đánh giá phân loại đảng viên theo nhiệm vụ được phân công.

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, kế cận nâng cao chất lượng giáo dục:

Tổ chức, phân công đúng người, đúng việc nhằm phát huy hiệu quả năng lực của giáo viên cốt cán; chăm lo bồi dưỡng giáo viên trẻ về kinh nghiệm giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ, từng bước trở thành lực lượng kế cận cốt cán, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đổi mới giáo dục.

Đánh giá bài viết
8 62.672

Video đang được xem nhiều

Kinh tế - Quản lý Xem thêm