Báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh

2 17.572

Báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh

Mẫu báo cáo tổng kết hội cựu chiến binh là biểu mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo tổng kết hoạt động của hội cựu chiến binh trong một năm và đề ra phương án nhiệm vụ mới cho năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo tổng kết năm của hội cựu chiến binh và tải về sử dụng.

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội cựu chiến binh (Số 1)

Hội CCB xã…………………….

Chi hội CCB……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NĂM ........

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM .........

 

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM….. CỦA CHI HỘI CCB………

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi:

Chi hội CCB thuộc địa bàn tổ dân phố ….. Chi hội có ... đồng chí hội viên CCB (trong đó có .... nam và .... đ/c nữ).

Chi Hội có 02 hội viên là thương binh (Đ/c …….. và Đ/c ………), 01 là chất độc da cam (đ/c………..) .

- Chị hội dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng có ... Đảng viên trong đó có 50% số Đảng viên là cán bộ quân đội và công an nghỉ hưu và .... Đảng viên sinh hoạt 2 chiều theo NĐ 76. Đây là thế mạnh của chi bộ và tổ dân phố số …..

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo tốt, không có tệ nạn xã hội, không có hộ nghèo. Trình độ dân trí khá cao.

b. Khó khăn

- Năm ……. là năm có thời tiết nắng nóng kéo dài, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm bởi khí thải các các phương tiện tham gia giao thông, rác thải sinh hoạt của các nhà hàng, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh doanh gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân tổ dân phố. Và một số khó khăn........

Thực hiện kết hoạch công tác năm của Hội CCB phường, nghị quyết của Chi bộ - Chi hội CCB số….. đã triển khai tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

2. Xây dựng chi hội trong sạch vững mạnh

a. Về chính trị tư tưởng

- Tư tưởng của cán bộ hội viên cơ bản kiên định vững vàng, thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện tốt chế độ học tập nghị quyết và các tài liệu học tập chuyên đề cho cán bộ hội viên. Phối hợp cùng chi bộ thông báo tình hình thời sự, tin trong nước và quốc tế để cán bộ hội viên nắm vững chủ trương, đường lối quân sự và nghệ thuật đối ngoại của Đảng ta.

Động viên hội viên, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" gương mẫu, giản dị trong cuộc sống. Tích cực hưởng ứng cuộc thi và viết về gương "người tốt việc tốt năm …..

b. Về công tác tổ chức

- Tổ chức tốt hội nghị Tổng kết năm 20…. và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 20…..

- Năm 20… trong điều kiện khó khăn chi phối, chi hội đã có nhiều có gắng hoàn thành và vược chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nội bộ đoàn kết thống nhất, tư tưởng hội viên kiên định, vững vàng.

- Về số, chất lượng hội viên của chi hội tính đến…………. (Báo cáo theo mẫu đã gửi về Hội phường)

- Trong năm, chi hội xét và đề nghị kết nạp … Hội viên mới đạt….% so với kế hoạch.

Như vậy: Chi hội CCB số …. hiện nay có ..... Hội viên (tính đến ………)

Nam:…… ; Nữ…….: ; tuổi đời thấp nhất ….; Cao nhất … (Đ/C………………..)

- Cấp Đại tá: …. đ/c ; Thiếu, Trung tá …….đ/c; Cấp úy ……đ/c; HS quan chiến sĩ : ..... đ/c

- Cán bộ hội viên là Đảng viên: .../... ~ ….%

- Chi hội đã duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của điều lệ Hội, Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt bình quân…. - …% quân số

3. Công tác tình nghĩa, chăm lo đời sống, vật chất tnh thần:

- Việc thu, nộp hội phí, quỹ tình nghĩa, quỹ hội phường, quỹ Chi hội, thực hiện theo đúng quy định của hội CCB Việt Nam

- Chi hội đã tổ chức tốt thăm hỏi .... hội viên ốm đau + thăm viếng ... gia đình có người thân mất với tổng số tiền là ....đ.

- Trích quĩ hội đóng góp ủng hộ Trường Sa và đồng bào miền Nam bị hạn và ngập mặn; với số tiền là ......đ

- 100% gia đình hội viên tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, đồng bảo bị thiên tai bão lụt v.v… với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cao.

- Phổ biến và thực hiện các chính sách xã hội đối với các hội viên CCB như bảo hiểm y tế theo qui định của trên.

- Nhân kỷ niệm ….. năm Bác Hồ về Cao Bằng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội phường tổ chức cho cán bộ, hội viên và thân nhân đi tham quan học tập, truyền thống theo kế hoạch đạt mục đích yêu cầu đề ra. Chi hội có .... Hội viên tham gia chuyến đi được đánh giá là an toàn, thành công và có nhiều ý nghĩa thiết thực.

4. Tham gia xây dựng địa phương:

- Mối quan hệ phối hợp với cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thế chính trị xã hội trong tổ dân phố: Hội viên CCB tham gia vào Chi bộ và Tổ dân phố: có …. hội viên ; Ban bảo vệ dân phố ….. hội viên.

- Tích cực hưởng ứng và gương mẫu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ……..và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệ kỳ ……….. Chi hội có ….hội viên tham gia tổ bầu cử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện và hưởng ứng 3 cuộc vận động lớn của Quốc gia.

Một là: Cuộc vận động "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"

Hai là: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ba là: Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Tích cực tham gia các hoạt động văn thể, vệ sinh môi trường, phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia 2 giải chạy dai sức do báo Hà Nội mới tổ chức trong năm. Chi hội có ….. lượt đ/c tham gia 2 lượt chạy. Tuy nhiên không đạt giải nhưng ở độ tuổi ngoài 60 vẫn chạy tốt. Các hội viện và gia đình hội viên tự tập luyện những môn thể thao mình yêu thích, phù hợp với điều kiện sức khỏe như cầu lông, bóng bàn, đi bộ v.v….

- Tích cực tham gia phong trào "Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố an toàn" Chi hội có 01 hội viên tham gia lực lượng dân phòng, tuần tra góp phần bảo vệ trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Đánh giá xét thi đua theo tiêu chuẩn

a. Về cá nhân "Hội viên CCB gương mẫu"

- ..../…. HV (100%) đề nghị có danh sách kèm theo

b. Chi hội "Trong sạch vững mạnh xuất sắc"

- ..../…. HV (100%) cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- 100% các nhân đạt danh hiệu Hội viên CCB gương mẫu

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước

Đề nghị Chi hội CCB số …. đạt " “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” năm…….

Tóm lại: Năm………. Chi hội đã hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, tổ dân phố và cán bộ hội viên hội CCB .

Tuy vậy hoạt động của Chi hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:

6. Những mặt hạn chế, tồn tại:

- Một số HV còn sức khỏe đi làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình nên ít tham gia sinh hoạt và các hoạt động khi được phân công.

- Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt chưa đều, nội dung sinh hoạt còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 20… - CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Phương hướng, nhiệm vụ

- Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

- Vận động và tập hợp các thế hệ CCB, xây dựng chi hội "trong sạch, vững mạnh, xuất sắc" đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi hội.

2. Chỉ tiêu:

- 100% HV có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có HV nào mắc sai phạm về quan điểm chính trị, thực hiện tốt quy định "3 không, 1 bảo đảm" đó là:

+ Không phát ngôn làm trái đường lối, quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước.

+ Không tàng trữ, phát tán tài liệu, lan truyền các thông tin ngoài quy định.

+ Không ký tên vào danh sách khiếu kiện và tham gia vào các đoàn khiếu kiện khi bị kích động

+ Bảo đảm dân chủ, đoàn kết, kỷ luật trong xây dựng và hoạt động của hội

- Phấn đấu chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc

- 100% Hội viên đạt danh hiệu "Cựu chiến binh gương mẫu"

- 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá.

- Không có con mắc nghiện và tái mắc nghiện, phạm tội hình sự.

- Xét và đề nghị Hội phường kết nạp mới 1 hội viên có chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc điều lệ Hội.

- Rà soát và đề nghị tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí hội viên đủ tiêu chuẩn

- Lập danh sách gửi về hội phường những đồng chí sinh năm …………..(70,80,90) để tổ chức mừng thọ vào dịp đầu xuân 20…. (Chi hội có … hội viên là đ/c ………… sinh …..đủ tiêu chuẩn)

- Tham gia nhiệt tình các phong trào văn thể, vệ sinh môi trường ủng hộ các quỹ tình nghĩa, quỹ hoạt động do Hội phường và cấp trên phát động.

Đề nghị khen thưởng 20…. (Bình bầu trực tiếp tại Hội nghị Tổng kết năm vào tháng …..: Chi hội “Trong sạch VMXS”; Cá Nhân: đ/c ………….)./.

Nơi gửi:

-Hội CCB phường

CHI HỘI TRƯỞNG

 

  

Báo cáo tổng kết hội cựu chiến binh (số 2)

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH NHIỆM KỲ……..

Thực hiện hướng dẫn của BCH xã …………………. về công tác tổng kết chi hội cựu chiến binh nhiệm kỳ………….

I. Đặc điểm của Chi hội:

Trong 5 năm qua tập trung xây dựng Chi hội, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho nhân dân.

Bảo vệ Đảng, Chính quyền giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở, tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, các đường lối, chính sách của Nhà nước, địa phương; thực hiện công tác và chương trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống kinh tế cho hội viên giảm được nghèo, gia đình hội viên sản xuất kinh doanh dịch vụ ngành nghề có thu nhập cao trong năm qua.

Tổng số hội viên là 49 hội viên, gia đình hội viên khá đạt 98%, gia đình hội viên giàu 45%, quỹ đóng góp của hội viên……….đồng bình quân/ hội viên. Trong đó quỹ cho hội viên vay phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trong 5 năm qua.

Kính thưa đại hội, các gia đình có Thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách làm kinh tế phát triển hộ gia đình.

Trong 5 năm qua tổ chức các cuộc ủng hộ do Hội phát động đã ủng hộ được …………đồng.

Gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa 98%, gia đình hội viên gương mẫu đạt 95%, chi hội giáo dục tuyên truyền truyền thống cách mạng anh hùng của nhiều thế hệ trẻ, đồng thời công tác phối hợp giáo dục tuổi trẻ, lứa tuổi nam thanh niên đủ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.

II. Trong những năm qua, được sự giúp đỡ của BCH, Cấp ủy cơ sở được xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng của cán bộ hội viên trong chi hội và tổ chức quán triệt học tập nghị quyết của Đảng đối với hội viênvà chấp hành chủ trương pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đồng thời thực hiện các chương trình của Hội đề ra như: công tác duy trì sinh hoạt Hội.

Kính thưa hội nghị! Trong 5 năm qua, Chi hội đã kết nạp được 18 hội viên, số hội viên chưa vào hội 7 hội viên, số hội viên thực hiện phong trào thi đua của địa phương100%.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ ………

Tập trung xây dựng chi hội vững mạnh toàn diện, không có gia đình hội viên có con, cháu mắc tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, nghiện ngập …

Đồng thời trong năm năm tới vận động những hội viên đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Hội, là hội viên anh bộ đội cụ Hồ. Và phấn đấu tập thể chi hội 5 năm tới đạt trong sạch, xuất sắc vững mạnh về mọi mặt, phấn đấu Chi hội CCB Chiến Thắng vững mạnh toàn diện.

Về chính trị tư tưởng: 100% hội viên hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và địa phương, không có hội viên sai phạm quan điểm sai trái, hội viên là đảng viên không vi phạm những điều đảng viên không được làm, chi hội phấn đấu trong 5 năm tới không còn hội viên nghèo, chi hội phấn đấu hộ khá giàu trong chi hội đạt 100%. Quỹ hội bình quân hết nhiệm kỳ …… đồng đến……..đồng/ hội viên.

Kính thưa hội nghị, trên đây là bản tổng kết trong 5 năm tới phấn đấu trong 5 năm tới chi hội vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

Kết thúc bản báo cáo tổng kết, tôi xin kính chúc toàn thể đại hội sức khỏe, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                      ….……………., ngày …. tháng ….. năm …….

                                          Chi hội trưởng CCB ……….

Đánh giá bài viết
2 17.572