Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh cuối năm

1 1.590

Mẫu báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh cuối năm

Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh cuối năm là biểu mẫu báo được lập ra để tổng kết tình hình kinh doanh sản xuất trong 1 năm. Sau đây là nội dung chi tiết của mẫu báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh 1 năm của doanh nghiệp, mời các bạn cùng theo dõi.

CÔNG TY.............................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …… tháng…… năm 20…

 

 BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 20…

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 20…

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 20…..:

1. Đặc điểm tình hình:

Công ty………………………………………………………………..………

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 20….. trong khi hoàn cảnh kinh tế thế giới còn suy thoái, giá dầu, giá vàng tăng đến mức kỷ lục, đồng đôla liên tục giảm giá. Nền kinh tế nước ta cũng có nhiều biến động, sự tăng trưởng kinh tế đạt tỷ lệ cao, song lạm phát cũng tăng liên tục cộng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ nhằm giảm lạm phát dẫn đến việc đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng hạn chế. Tất cả các yếu tố này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Song với sự nỗ lực chung của Ban Giám đốc cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty, sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Quận ủy, UBND …………., sự hỗ trợ mạnh mẽ của các Ban ngành đoàn thể quận, cùng với việc củng cố và giữ mối quan hệ mật thiết với những khách hàng thân thiết, truyền thống đã giúp cho Công ty chúng ta tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 20…..

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng kết kết quả đã đạt được trong năm 20….., Ban Giám đốc Công ty và toàn thể người lao động phấn đấu vượt định mức các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20….. mà Công ty đề ra, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng mục tiêu phấn đấu cho năm 20….., cụ thể như sau:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu đạt:……………….đồng ( tăng ….% so với kế hoạch).

- Lợi nhuận đạt:……………….đồng ( tăng ….% so với kế hoạch).

- Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ đạt:………………..đồng ( tăng ….% so với kế hoạch).

Kết quả nêu trên tạo ra vị thế của Công ty trên thị trường, tiếp tục khẳng định được uy tín và thương hiệu.

Mặc dù các kết quả trên là đáng khích lệ và tự hào. Nhưng để Công ty tiếp tục phát triển vững chắc, chúng ta cần phải tập trung và phấn đấu hơn nữa trong khâu tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghế, quản lý chất lượng cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 20…..:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20…..:

STT

CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH NĂM 20…..

1

Tổng doanh thu

……………………………………….đ

2

Tổng chi phí

……………………………………….đ

3

Lợi nhuận

trước thuế

……………………………………….đ

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần có sự chỉ đạo trong mọi hoạt động của Công ty một cách đồng bộ, đồng thời tập trung vào các công tác trọng tâm sau đây:

2. Công tác tổ chức lao động:

Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có hàm lượng chất xám cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức, tuyển dụng nhân sự lao động đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Khai thác hết tiềm năng của toàn thể công nhân lao động, có kế hoạch sử dụng hiệu quả những người đã hoàn thành xong chương trình đại học.

Tổ chức thường xuyên thi tay nghề, nâng bậc thợ, nâng lương cho người lao động.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty, ban hành các quyết định, quy chế, quy định…, đề ra hàng loạt biện pháp đồng bộ cụ thể như: tiếp tục sắp xếp lải bộ máy tổ chức và nhân sự tại một số phòng ban, phân xưởng, xây dựng quy định chầm điểm thi đua hàng tháng, các biện pháp nhằm hạn chế tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể của công nhân lao động.

3. Công tác kỹ thuật:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại, lãng phí, tiết kiệm điện nước…Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

Rà soát lại toàn bộ định mức công, phù hợp với công nghệ và tay nghề người lao động, nhằm phát huy hết khả năng của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

III. KẾT LUẬN:

Năm 20….. đã qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu và kết quả nhất định. Nhưng cũng còn rất nhiều vấn đế đặt ra và giải quyết cho mỗi người lao động trong Công ty. Đó là làm sao để sự phát triển đi lên của chúng ta luôn luôn vững chắc, năm sau hiệu quả cao hơn năm trước về mọi phương diện, đời sống của người lao động ngày càng tăng thu nhập ổn định chăm lo cho bản thân và gia đình.

Trên đây là báo cáo tổng kết các hoạt động cơ bản của Công ty năm 20….. và phương hướng nhiệm vụ năm 20…..

Xin chân thành cám ơn quý vị đại biểu cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty đã tham dự Hội nghị người lao động năm 20….. hôm nay,

Tôi mong rằng chúng ta cùng nhau quyết tâm, đoàn kết gắn bó, nỗ lực nhiều hơn nữa giúp cho Công ty chúng ta hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20….

Chúc toàn thể quý vị nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

                                                      GIÁM ĐỐC

                                                       (ký tên và đóng dấu)

 

Cuối năm là thời điểm bận rộn của các công ty, ngoài việc chuẩn bị cho việc nộp báo cáo tài chính, tổ chức tất niên cho cán bộ công nhân viên thì việc chuẩn bị lễ cúng giao thừa ở công ty cũng rất quan trọng đấy. Các bạn có thể tham khảo bài văn khấn cúng giao thừa ở công ty để cúng lễ cho thành tâm, đón một năm mới an khang hạnh phúc.

Đánh giá bài viết
1 1.590
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm