Bệnh học và Điều trị Đông y - Ebook

Sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền.

Lời nói đầu

Chương I. Bệnh chứng do ngoại nhân

Bài 1. Bệnh học ngoại cảm

Bài 2. Bệnh học ngoại cảm Thương hàn

Bài 3. Bệnh ngoại cảm Ôn bệnh

Bài 4. Bệnh ngoại cảm Lục dâm

Chương II. Bệnh do nội nhân và nguyên nhân khác

Bài 5. Bệnh học Phế - Đại trường

Bài 6. Bệnh học Tỳ – Vị

Bài 7. Bệnh học Thận – Bàng quang

Bài 8. Bệnh học Can - Đờm

Bài 9. Bệnh học Tâm - Tiểu trường

Bài 10. Cách kê đơn thuốc

Đánh giá bài viết
7 16.323
Sắp xếp theo
    Y học Xem thêm