Biên bản kiểm kê thiết bị đồ dùng học tập cuối năm

1 9.564

Mẫu biên bản kiểm kê thiết bị trường học cuối năm

Biên bản kiểm kê thiết bị đồ dùng học tập cuối năm dùng để kiểm kê lại các thiết bị, đồ dùng dạy học của nhà trường, thống kê xem có đồ gì bị mất mát, hỏng hóc. Đây là mẫu sử dụng phổ biến tại tất cả các trường học.

Nội dung của biên bản kiểm kê thiết bị đồ dùng học tập cuối năm

PHÒNG GD & ĐT ………………        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG…………...............                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM KÊ
THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CUỐI NĂM

NĂM HỌC……………….

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm…… Ban giám hiệu trường…… ............... tiến hành kiểm kê toàn bộ thiết bị - đồ dùng dạy học được cấp phát và những đồ dùng thiết bị mua bổ sung của các lớp……………

A/ THÀNH PHẦN KIỂM KÊ GỒM CÓ :

  • Ông…………………
  • Bà……………………..
  • Ông…………………
  • Bà……………………..
  • Ông…………………
  • Bà……………………..

B/ NỘI DUNG :

Kiểm kê toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học được cấp phát theo hoá đơn của phòng Giáo dục. Qua quá trình kiểm kê cho thấy toàn bộ thiết bị được cấp phát chất lượng tương đối đảm bảo, việc sử dụng và bảo quản các thiết bị tốt có hiệu quả.

Những TB-ĐDDH bị hư hỏng, tiêu hao trong quá trình sử dụng có danh mục kèm theo.

..............., ngày…..tháng ……năm…….

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH                          THIẾT BỊ HIỆU TRƯỞNG

DANH MỤC THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỎNG, VỠ, TIÊU HAO

(Kèm theo biên bản kiểm kê Thiết bị - Đồ dung dạy học cuối năm, năm học…………)

MÔN VẬT LÝ 6

STT

Tên thiết bị hỏng, vỡ, tiêu hao

Số lượng

Ghi chú

1

Nhiệt kế 0-100oC

   

2

Bình tam giác

   

 MÔN SINH HỌC 6

1

Lọ thuỷ tinh có ống hút nhỏ giọt

   

 MÔN ĐỊA LÝ 6

1

Đĩa bàn

   

 MÔN THỂ DỤC 6

1

Đệm mút có vỏ bọc

   

 MÔN VẬT LÝ 7

1

Hộp kín bên trong có bóng đèn và pin

   

2

Nguồn sáng dung pin

   

3

Thước nhựa dẹt

   

4

Bút thử điện thông mạch

   

5

Dây dẫn hai đầu

   

6

Ampe kế

   

7

Vôn kế

   

 MÔN SINH HỌC 7

1

Ống nghiệm thuỷ tinh

   

2

Ống hút

   

3

Túi đinh ghim

   

4

Lam kính

   

5

La men

   

 MÔN THỂ DỤC 7

1

Đệm thể dục

   

 MÔN CÔNG NGHỆ 7

1

Ống nhỏ giọt

   

2

Túi ủ giống

   

3

Túi bầu

   

4

Hạt giống lâm nghiệp

   

 MÔN VẬT LÝ 8

1

Cốc đốt

   

MÔN HÓA HỌC 8

1

Ống nghiệm W 18, l=180mm

   

2

Ống nghiệm W 16, l=160mm

   

3

Cốc thuỷ tinh chia độ (100ml)

   

4

Bình tam giác (100ml)

   

5

Thìa đốt hóa chất cỡ nhỏ

   

6

Giấy lọc

   

 MÔN SINH HỌC 8

1

Bóng bay

   

 MÔN CÔNG NGHỆ 8

1

Tuốc nơ vít

   

2

Mũi khoan

   

3

Kìm điện

   

4

Thiết bị điện

   

5

Thiết bị bảo vệ đóng, cắt, lấy dấu

   

6

Bóng đèn sợi đốt, bộ đèn ống, huỳnh quang, compact

   

7

Cầu chì ống

   

8

Công tắc

   

9

Vật liệu

   

10

Dây dẫn điện

   

 MÔN VẬT LÝ 9

1

Biến thế nguồn AC/DC

   

2

Dây dẫn

   

3

Biến trở con chạy

   

4

Hộp thí nghiệm từ phổ, đường sức từ

   

5

Bộ thí nghiệm từ phổ trong ống dây

   

6

Đinh ghim

   

7

Đèn Laze, giá

   

8

Đèn trộn màu của ánh sáng

   

9

Động cơ điện, máy phát điện

   

 MÔN THỂ DỤC 9

1

Vợt cầu lông

   

2

Cờ vua

   

3

Bóng đá

   

 MÔN CÔNG NGHỆ 9

1

Đồ dung điện (bóng + máng)

   

2

Ổ cắm đôi

   

3

Phích cắm

   

Biên bản kiểm kê thiết bị đồ dùng học tập cuối năm

Biên bản kiểm kê thiết bị đồ dùng học tập cuối năm

Đánh giá bài viết
1 9.564
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm